ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η παιδοχειρουργική αποτελείται από τη γενική παιδοχειρουργική, την ειδική παιδοχειρουργική και την παιδιατρική ουρολογία.

Η θεματολογία του επιλεγόμενου μαθήματος καλύπτει τις σπουδαιότερες συγγενείς και επίκτητες χειρουργικές παθήσεις των παιδιών, όπως:

- Συγγενή Βουβωνοκήλη
- Υδροκήλη
- Κρυψορχία
- Οξύ ημιόσχεο
- Υποσπαδίας
- Φίμωση
- Στένωση Πυελο
- ουρητηρικής Συμβολής
- Στένωση Κυστεο-ουρητηρικής Συμβολής
- Βαλβίδες οπίσθιας ουρήθρας
- Διπλά συστήματα
- Ουρητηροκήλη
- Ουρολιθίαση στα παιδιά
- Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση
- Λαπαροσκόπηση στην Παιδιατρική ουρολογία
- Πολυκυστικοί νεφροί
- Νεφροβλάστωμα (Όγκος Wilms), Νευροβλάστωμα, Ηπατοβλάστωμα, Ανωμαλίες θέσεις εντέρου
- Υπολείμματα ομφαλεντερικού πόρου και Ουραχού
- Συγγενή υπερτροφική πυλωρική στένωση
- Εγκολεασμό
- Ομφαλοκήλη
- Εξόμφαλο και Γαστρόσχιση
- Ατρησία Οισοφάγου - Ατρησία 12/λου, νήστιδας και ειλεού
- Συγγενείς ορθοπρωκτικές δυσπλασίες
- Ατρησία χοληφόρων
- Συγγενή κύστη χοληδόχου πόρου
- Διαφραγματοκήλη
- Νεκρωτική εντεροκολίτιδα
- Κύστεις και συρίγγια τραχήλου.