Μαθήματα Εξαμήνου

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

B' ΕΞΑΜΗΝΟ

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η' ΕΞΑΜΗΝO

Θ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ι΄ΕΞΑΜΗΝΟ

ΙΑ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΙΒ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Θ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ι΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ –ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

B' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι

ΥΓΙΕΙΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ

Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ και Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ και Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΩΡΛ

Η' ΕΞΑΜΗΝO

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Θ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ι΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΙΑ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΙΒ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ


Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΦΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Θ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Ι΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΥΓΡΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ-ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ