Αρχείο ανακοινώσεων

09/03/2018: Ορκωμοσία Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.
07/03/2018: Έντυπο νεοεισαχθέντος φοιτητή
07/03/2018: Κατατακτήριοι Φοιτητές Έτους Εισαγωγής 2017-2018
07/03/2018: Βεβαιώσεις Περάτωσης(Γραμματέια Φοιτητικών Θεμάτων)
06/03/2018: Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου Ιατρικής 2017-2018
06/03/2018: Έγκριση έναρξης μεταδιδακτορικής έρευνας κ. Γεωργίου Τσακαλδήμη
06/03/2018: Διακοπή της σύμβασης του κ. Χρήστου Αργυρίου ως Ακαδημαϊκού Υποτρόφου
06/03/2018: Εγγραφή επιλαχόντα στις κατατακτήριες εξετάσεις έτους 2017-2018
06/03/2018: Επικύρωση του πίνακα επιτυχόντων ΔΜΠΣ Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία ασθενειών & Συμπληρωματική επιλογή εισακτέων ΠΜΣ Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια
06/03/2018: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος
06/03/2018: Πρόσληψεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων
06/03/2018: Ορισμοί 3μελών συμβουλευτικών επιτροπών για τις παρακολούθησεις Δ.Δ.
22/02/2018: Δικαιολογητικά Ορκωμοσίας Φοιτητών Τμήματος Ιατρικής
21/02/2018: Πρόγραμμα 9ου Καρδιολογικού Συνεδρίου Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής Δ.Π.Θ.
16/02/2018: 2η Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Υποψηφιότητας(ERASMUS+TRAINEESHIPS 2017-2018)
14/02/2018: Βιβλιάρια Σπουδών
14/02/2018: Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2017-2018
31/01/2018: Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
26/01/2018: Χορήγηση υποτροφίας προπτυχιακών σπουδών
26/01/2018: Συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για τη διδ. διατριβή κ. Νικολάου Βορδού
26/01/2018: Προκήρυξη θέσεων ακαδημαϊκών υποτρόφων
26/01/2018: Πίνακας εισακτέων στο ΠΜΣ με τίτλο Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια
26/01/2018: Ορισμοί τριμελών επιτροπών
26/01/2018: Έγκριση έναρξης μεταδιδακτορικής έρευνας
26/01/2018: Διακοπή σύμβασης ακαδημαϊκού υποτρόφου
24/01/2018: Επικύρωση αποτελεσμάτων κατατακτηρίων εξετάσεων έτους 2017-2018
24/01/2018: Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018
12/01/2018: Ετήσιοι Απολογισμοί του Π.Μ.Σ με τίτλο: «Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας»
09/01/2018: Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ(Μικροβιολογία)1358.28.12.2017
28/12/2017: Ανάρτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πράξη της Ακαδημαϊκής Εμπειρίας
28/12/2017: Ετήσιοι απολογισμοί 2016-2017 ΠΜΣ στη Βιοηθική, ΔΠΘ
28/12/2017: Ετήσιοι απολογισμοί 2012-2017 του ΠΜΣ στη Χειρουργική Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος του ΔΠΘ
27/12/2017: Οικ. Απολογισμοί ΠΜΣ "Αγγειακά Εγκαφαλικά Επεισόδια" ετών 2015-2017
27/12/2017: Οικ Απολογισμός ΠΜΣ "Βιο-Ιατρικές & Μοριακές Επιστ. στη Διάγνωση & Θεραπεία Ασθενειών" ετών 2015-2017
27/12/2017: Ετήσιοι απολογισμοί 2012-2017 του ΠΜΣ Κοινωνική Ψυχιατρική ΔΠΘ
22/12/2017: Διαβιβαστικό Απολογισμού οικονομικών ετών 2015,2016,2017 ΠΜΣ Ανθρώπινη Αναπαραγωγή ΔΠΘ
22/12/2017: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Π.Μ.Σ. "ΚΛΙΝΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ" ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.
22/12/2017: Απολογισμοί του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική»
21/12/2017: Αποστολή των ετήσιων απολογισμών του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ.
21/12/2017: Επιλογή επιλαχόντων στο ΜΠΣ με τίτλο Κοινωνική Ψυχιατρική
21/12/2017: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση δδ κ. Μάριου Βελώνη
21/12/2017: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση δδ κα Χρυσούλα Κορδελλά
21/12/2017: Aπολογισμός εσόδων-εξόδων -2013 -2017 ΜΠΣ Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία
21/12/2017: Συμπληρωματική προκήρυξη υποβολής υποψ. για το ΜΠΣ με τίτλο Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια
21/12/2017: Ορισμός τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση ΔΔ κα Τσακά
21/12/2017: Συμπλήρωση του πίνακα εισακτέων στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο ΜΠΣ στη Βιοηθική
21/12/2017: Ορισμός τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση ΔΔ κ.Κουγιουμτζής
21/12/2017: Πρόσληψη Διδασκόντων
21/12/2017: Επικύρωση του πίνακα εισακτέων στο ΜΠΣ με τίτλο Ανθρώπινη Αναπαραγωγή
21/12/2017: Ορισμός 7μελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής της κας Αθανασίας Πατούση
18/12/2017: Ορισμός εισηγητικής Επιτροπής για αξιολόγηση υποψηφίου για μια θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Ακτινολογία"
11/12/2017: Ανακοίνωση Προκήρυξης Παιδιατρικής,Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας
04/12/2017: Ορισμός τριμελούς συμβουλευτκής επιτροπής για δδ της κας Μαρίας Ρωμανίδου
04/12/2017: Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για μια θέση Καθηγητή στην Πειραματική Χειρουργική
04/12/2017: Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για μια θέση Καθηγητή στην Φυσιολογία
04/12/2017: Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την εκλογή Αν.Καθηγητή στο γνωστικό αντικέιμενο Ορθοπαιδική
04/12/2017: Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την εκλογή Καθηγητή στο γνωστικό αντικέιμενο Παθολογία-Σακχαρώσης Διαβήτης
04/12/2017: Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την εκλογή Αν.Καθηγητή στο γνωστικό αντικέιμενο Ακτινολογία
30/11/2017: Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης Καθηγητή στην Φυσιολογία
30/11/2017: Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης Αν.Καθηγητή στην Ακτινολογία
30/11/2017: Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης Καθηγητή στην Πειραματική Χειρουργική
30/11/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για πλήρωση θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό_Πληροφορική
30/11/2017: Εγκριση Εισηγητικής Εκθεσης για Παν/μιακό Υπότροφο Αγγειοχειορυγικής
30/11/2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Διδασκόντων Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα
28/11/2017: Έλεγχος δικαιολογητικών υποψηφίων στις κατατακτήριες εξετάσεις-Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής εξετάσεων
21/11/2017: Εκπροσώπηση φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ.
21/11/2017: Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για μονιμοποίηση κ. Περικλή Παναγόπουλου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Παθολογία με έμφαση στις λοιμώξεις"
15/11/2017: Ανακοίνωση συγκρότησης Επιτροπών για το έτος 2018 και ορισμός των μελών τους με διαδικασία κλήρωσης της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ.
15/11/2017: Πρακτικό ελέγχου εκλογιμότητας-ανακήρυξης υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα
14/11/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΠΜΣ
14/11/2017: Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Εσωτερικής Παθολογίας
14/11/2017: Πρακτικό εκλογιμότητας-ανακήρυξης υποψηφίων για ανάδειξη Διευθυντή Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα
10/11/2017: Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για εκλογές ανάδειξης Διευθυντή Τομέα Εσωτερικής Παθολογίας
10/11/2017: Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για εκλογές ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Λειτουργικού- Κλινικοεργαστηριακού
10/11/2017: Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για εκλογές ανάδειξης Διευθυντή Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα
10/11/2017: Ορθή Επανάληψη_Ανακοίνωση διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών Τμήματος Ιατρικής
10/11/2017: Εγγραφή Αθλητών 2017-2018
10/11/2017: Ανακοίνωση διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών Τμήματος Ιατρικής
07/11/2017: Συνεδριάσεις Εκλεκτορικών Σωμάτων 16.11.17
07/11/2017: Μετεγραφές 2017-2018
06/11/2017: Πρακτικό ελέγχου εκλογ.για την εκλογή Δ/ντιού Τομέα Νευρ.Συστ.και Αισθ.Οργανων
06/11/2017: Ορισμός μελών εφορευτικής επιτροπής τομέων
06/11/2017: Ορισμοί εισηγητικών επιτροπών
03/11/2017: ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝ ΠΑΘ/ΓΙΑΣ (Υποψηφιότητες)
03/11/2017: Διαβίβαση πρακτικού Εφορευτικής Επιτροπής ελέγχου εκλογιμότητας - ανακήρυξη υποχηφίων για τη θέση Διευθυντή Χειρουργικού Τομέα από
03/11/2017: ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
02/11/2017: Ανάκληση Πράξης Ορισμού Εφορευτικής Επιτροπής εκλογών Διευθυντή του Τομέα Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού
02/11/2017: Ανάκληση Πράξης Ορισμού Εφορευτικής Επιτροπής εκλογών Διευθυντή του Τομέα Μορφολογικού-Κλινοεργαστηριακού
02/11/2017: Ανάκληση Πράξης Ορισμού Εφορευτικής Επιτροπής εκλογών Διευθυντή του Τομέα Εσωτερικής Παθολογίας
01/11/2017: Ορισμός μελών Εφορευτικής Επιτροπής για εκλογές ανάδειξης Διευθυντή Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα
01/11/2017: Συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της ΔΔ κου Κωνσταντίνου Λειβαδίτη
01/11/2017: Συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της ΔΔ κου Παναγιώτη Ξενιτίδη
31/10/2017: Συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της ΔΔ κου Δημήτριου Γαλιατσάτου
31/10/2017: Συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της ΔΔ κου Δημήτριου Κοσμίδη
31/10/2017: Συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της ΔΔ κας Χριστίνας Νικολαϊδου
31/10/2017: Συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της ΔΔ κας Μαρίας Κουρούπη
30/10/2017: Έναρξη διανομής χειμερινού εξαμήνου 2017-18
27/10/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για μονιμοποίηση Περικλή Παναγόπουλου στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
27/10/2017: Επικύρωση πίνακα εισακτέων στο ΠΜΣ_Ιατρική του Ύπνου
27/10/2017: Εισακτέοι ΜΠΣ στη Βιοηθική Ακ. Έτος 2017-2018
27/10/2017: Επιλογή εισακτέων ΠΜΣ Χειρουργική H–Χ–Π Ακ. Έτος 2017-2018
27/10/2017: Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο ΠΜΣ_Βιο-ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στην Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών
26/10/2017: Αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις
17/10/2017: Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018
16/10/2017: Συνεδριάσεις Εκλεκτορικών Σωμάτων 31.10.2017
12/10/2017: Χορήγηση κωδικών σε πρωτοετείς φοιτητές(ειδικές καηγορίες)
12/10/2017: Προκηρύξεις Εκλογών Διευθυντών Τομέων Ιατρικής
10/10/2017: Open HelMSIC Week 9-13 October
10/10/2017: Ανακοίνωση Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2017-2018
10/10/2017: Ανακοίνωση για το Στεγαστικό Επίδομα 2017-2018
10/10/2017: Δικαιολογητικά εγγραφών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις
10/10/2017: Δικαιολογητικά Εγγραφής Ελλήνων του Εξωτερικού & Τεκνων Εξωτερικού
06/10/2017: Πρόσληψη πανεπιστημιακού υποτρόφου
06/10/2017: Προκήρυξη υποτροφίας προπτυχιακών φοιτητών
05/10/2017: Προκήρυξη θέσης πανεπιστημιακού υποτρόφου
05/10/2017: Συμπλήρωση κενών κατατακτηρίων εξετάσεων έτους 2016-2017
03/10/2017: Επικύρωση του πίνακα εισακτέων στο ΠΜΣ Κοινωνική Ψυχιατρική
02/10/2017: Χορήγηση Κωδικών σε Πρωτοετείς Φοιτητές
29/09/2017: Συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση ΔΔ κας.Γεωργουλίδου
29/09/2017: Συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση ΔΔ κ.Μπούρου
29/09/2017: Επικύρωση του πίνακα εισακτέων στο ΠΜΣ Προγεννητικός έλεγχος-Αντισύλληψη-Τοκετός
29/09/2017: Συμπλήρωση πίνακα εισακτέων στο ΠΜΣ Κλινική-Χειρουργική Ανατομία
29/09/2017: Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο ΠΜΣ Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια
29/09/2017: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ_ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΠΘ
29/09/2017: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
29/09/2017: Συμπληρωματική Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για το ΠΜΣ Ιατρική του Ύπνου
29/09/2017: Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο ΠΜΣ Ανθρώπινη Αναπαραγωγή
29/09/2017: Ορκωμοσία Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ. 19.10.2017
28/09/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για μονιμοποίηση κ. Παυλίδη
28/09/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για Καθηγητή Πλαστικής Χειρουργικής
28/09/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για μονιμοποίηση κ. Παναγόπουλου
28/09/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για μονιμοποίηση κ. Ξενίδη
28/09/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για μονιμοποίηση κας Τερζούδη
28/09/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για Επίκουρο Καθηγητή Παθολογίας με έμφαση στις λοιμώξεις
28/09/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για Αναπληρωτή Καθηγητή Ορθοπαιδικής
28/09/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για Καθηγητή Παθολογίας-Σακχαρώδης Διαβήτης
28/09/2017: Συνεδριάσεις Εκλεκτορικών Σωμάτων τον Οκτώβριο
27/09/2017: Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018
21/09/2017: Εγκύκλιος Εγγραφών αλλοδαπών με ΑΔΑ
20/09/2017: Υποβολή υποψηφιοτήτων για εκλογή Διευθυντών Τομέων Τμ. Ιατρικής
14/09/2017: 2ηΟρθη επαναληψη προσκλησης Τομέα Χειρουργικής
14/09/2017: Ορθή επανάληψη πρόσκλησης Τομέα Χειρουργικής
14/09/2017: Ορθή επανάληψη πρόσκλησης Τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων
14/09/2017: Ορθή επανάληψη πρόσκλησης Τομέα Υγείας Παιδιού
14/09/2017: Προκήρυξη εκλογών Διευθυντή Τομέα Γενικής Παθολογίας
14/09/2017: Προκήρυξη εκλογών Διευθυντή Τομέα Εσωτερικής Παθολογίας
14/09/2017: Προκήρυξη εκλογών Διευθυντή Τομέα Ψυχιατρικής
14/09/2017: Προκήρξη εκλογών Διευθυντή Τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων
14/09/2017: Προκήρξη εκλογών Διευθυντή Τομέα Υγείας Παιδιού
14/09/2017: Προκήρξη εκλογών Διευθυντή Τομέα Χειρουργικής
13/09/2017: Προκήρυξη εκλογών για Διευθυντή Μορφολογικού_Κλινικοεργαστηριακού Τομέα
13/09/2017: Προκήρυξη εκλογών για Διευθυντή Λειτουργικού_Κλινικοεργαστηριακού Τομέα
11/09/2017: Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών 2017-2018
07/09/2017: Εγγραφή Πρωτοετών Φοιτητών Ειδικής Κατηγορίας
07/09/2017: Ανακοίνωση Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών 2017-2018
06/09/2017: Προκήρυξη 4ου κύκλου του ΠΜΣ «Ιατρική του Ύπνου» 2017-2018
06/09/2017: Δικαιολογητικά Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών
06/09/2017: Συνεδριάσεις Εκλεκτορικών Σωμάτων(21.9.2017)
01/09/2017: Ανακοινώσεις Προκηρύξεων
01/09/2017: Εκλογές Καθηγητών 19.9.2017(Ωτορινολαρυγγολογία)
01/09/2017: Συνεδριάσεις Εκλεκτορικών Σωμάτων(14.9.2017-19.9.2017)
20/07/2017: Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση θέσης Καθηγητή Πυρηνικής Ιατρικής
20/07/2017: Πίνακας Επιτυχόντων-Επιλαχόντων του Δ.Π.Μ.Σ. Λοιμώδη Νοσήματα-Διεθνής Ιατρική
18/07/2017: Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2017
12/07/2017: Ανακοίνωση προκήρυξης Πλαστικής Χειρουργικής
04/07/2017: Προκήρυξη θέσης Πανεπιστημιακού Υποτρόφου
21/06/2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Δ.Π.Θ.
16/06/2017: Ορκωμοσία Τμήματος Ιατρικής
06/06/2017: Διαγωνισμός ζωγραφικής από το Εργ. Ανατομίας 2017
06/06/2017: Πρόσληψη πανεπιστημιακών υποτρόφων
06/06/2017: Παράταση χρόνου υποβολής υποψηφιοτήτων για ΠΜΣ _Προγεννητικός έλεγχος-αντισύλληψη-τοκετός
06/06/2017: Παράταση σύμβασης πανεπιστημιακού υποτρόφου κ.Παπαγόρα
06/06/2017: Συγκροτήσεις εκλεκτορικών σωμάτων
06/06/2017: Παράταση χρόνου υποβολής υποψηφιοτήτων για ΠΜΣ _Κλινική-Χειρουργική Ανατομία
06/06/2017: Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2017
26/05/2017: Προκηρύξεις Θέσεων ΔΕΠ(Παθολογία-Λοιμώξεις-Ορθοπαιδική)416.05-05-2017
23/05/2017: Προκήρυξη ΔΠΜΣ Λοιμώδη Νοσήματα – Διεθνής Ιατρική Απο το εργαστήριο στην κλινική πράξη
18/05/2017: Ανακοίνωση Προκήρυξης Πυρηνικής Ιατρικής
18/05/2017: Συνεδριάσεις Εκλεκτορικών Σωμάτων
15/05/2017: Συγκροτήσεις Εκλεκτορικών Σωμάτων.
05/05/2017: Προκήρυξη 2 κύκλου του ΠΜΣ Κλινική-Χειρουργική Ανατομία 2017
04/05/2017: Ανακοίνωση Εργαστηρίου Φυσιολογίας Αναπαραγωγής-Τεχνητής Γονιμοποίησης
18/04/2017: Συγκρότηση Ειδικής 7μελούς Επιτροπής για θέση Αναπληρωτή στο γν.αντ.'Ωτορινολαρυγγολογία
07/04/2017: Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης Erasmus
06/04/2017: Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων στο ΠΜΣ 'Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία'
05/04/2017: Συμπλήρωση πίνακα εισακτέων στο ΠΜΣ 'Βιοιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση κ Θεραπεία Ασθενειών'
05/04/2017: Πρόσληψη διδάσκοντα
03/04/2017: Ορισμός εξεταζόμενων μαθημάτων στις κατατακτήριες 2017-2018
23/03/2017: Εκλογές μελών ΔΕΠ 4.4.2017
20/03/2017: Πρόσληψη διδασκόντων με το ΠΔ 407(Ανατομία ΙΙ)
15/03/2017: Δήλωση Συγγραμάτων εαρινού εξαμήνου 2016-2017
08/03/2017: Νέα Παράταση Δηλώσεων Εαρινού Εξαμήνου 2016-17
06/03/2017: Ορκωμοσία Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.
06/03/2017: Παράταση δήλωσης μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2016-2017
06/03/2017: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων των φοιτητών για το Erasmus
23/02/2017: Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου Ιατρικής 2016-2017
16/02/2017: Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2017
13/02/2017: Εκλογές Μελών ΔΕΠ
13/02/2017: Συγκρότηση ΕΕΠ για θέση Καθηγητή Παθολογίας με έμφαση στα νοσήματα του πεπτικού συστήματος
06/02/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος
31/01/2017: Δικαιολογητικά-Αίτηση Oρκωμοσίας
27/01/2017: Συμπληρωματική εγγραφή επιτυχόντων Π.Μ.Σ. Ανθρώπινης Αναπαραγωγής
27/01/2017: Προκήρυξη Π.Μ.Σ Προγεννητικός Έλεγχος - Αντισύλληψη - Τοκέτος
26/01/2017: Κατατακτήριες 2016-2017 - Επικύρωση αποτελεσμάτων
20/01/2017: Πρόγραμμα εξεταστικής Φεβρουαρίου 2017
18/01/2017: Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ(Βιοχημείας)1308.20.12.2016
18/01/2017: Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ(Οφθαλμολογία)1308.20.12.2016
18/01/2017: Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ(Νευρολογίας)1344.28.12.2016
18/01/2017: Ορισμός Αξιολογητών(Νεφρολογίας,Φαρμακολογίας,Ψυχιατρικής)
12/01/2017: Πρόσληψη διδασκόντων εαρινού εξαμήνου 2016-2017
12/01/2017: Προκήρυξη Π.Μ.Σ. Κλινική φαρμακολογία Θεραπευτική - Προκήρυξη 8ου κύκλου
12/01/2017: Εισακτέοι Μ.Π.Σ. Αθρώπινη Αναπαραγωγή
09/01/2017: Εκλογές Μελών ΔΕΠ 12.1.2017
09/01/2017: Ορισμός Ειδικών Επταμελών Επιτροπών για θέσεις ΔΕΠ
22/12/2016: Προκηρύξεις Θέσεων ΔΕΠ(Ρευματολογία-Π.Ανατομία-Αναισθησιολογία-Αγγειοχειρουργική)1270.13.12.2016
22/12/2016: Προκηρύξεις Θέσεων ΔΕΠ(Ουρολογία-Αναισθησιολογία)1278.14.12.2016
22/12/2016: Προκηρύξεις Θέσεων ΔΕΠ(Νεφρολογία-Νευροχειρουργική)1276.14.12.2016
07/12/2016: Εξέταση Αίτησης Συμμετοχής στις Κατατακτήριες Εξετάσεις
06/12/2016: Ανακοίνωση Φοιτητών
30/11/2016: Κατατακτήριες Εξετάσεις Ιατρικής 2016
16/11/2016: Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ(Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας)1118.4.11.2016
16/11/2016: Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο
16/11/2016: Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ(Γ.Χειρουργικής)117.4.11.2016
16/11/2016: Δηλώσεις Μαθημάτων-Νεογνολογία
07/11/2016: Εκλογές Μελών ΔΕΠ 6.12.2016
04/11/2016: Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ(Παθολογία με έμφαση στα νοσήματα πεπτικού)1058.20.10.2016
01/11/2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ. "Μικροβιολογία ΙΙ" και "Παθολογική Ανατομία ΙΙ", ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
31/10/2016: Επικύρωση του πίνακα εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Χειρουργική Ήπατος–Χοληφόρων–Παγκρέατος"
27/10/2016: Επείγον-Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2016-2017
25/10/2016: Δηλώσεις Μαθημάτων Πρωτοετών Φοιτητών
19/10/2016: Κατατακτήριες Εξετάσεις 2016-2017
13/10/2016: Εισαγωγή σε ΑΕΙ - Λόγοι Υγείας
11/10/2016: Ορκωμοσία Φοιτητών Ιατρικής
10/10/2016: Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ(Ψυχιατρικής)935.30.9.2016
06/10/2016: Προκήρυξη 7ου κύκλου σπουδών του ΠΜΣ "Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας"
06/10/2016: Προκήρυξη 3ου κύκλου σπουδών του ΠΜΣ "Ανθρώπινη Αναπαραγωγή"
06/10/2016: Έγκριση της προκήρυξης για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Βιο-ιατρικές και μοριακές επιστήμες στη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών"
04/10/2016: Πρόσληψη της κας ΣΙΔΕΡΟΥΔΗ Θεοχαρίας ως Πανεπιστημιακού Υποτρόφου στην Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
04/10/2016: Πρόσληψη του κ. ΚΑΜΠΑ Κωνσταντίνου ως Πανεπιστημιακού Υποτρόφου του Εργαστηρίου Μοριακής Αιματολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
28/09/2016: Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2016-1017
28/09/2016: Δρομολόγια Δωρεάν Μετακίνησης Φοιτητών Δ.Π.Θ.
28/09/2016: Θεατρική Ομάδα Φοιτητών Δ.Π.Θ. Αλεξανδρούπολης
27/09/2016: Επιτυχόντες στο ΠΜΣ Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια
27/09/2016: Επιτυχόντες στο ΠΜΣ Ιατρική του Ύπνου
22/09/2016: Διαγραφή Φοιτητών από το Τμήμα Ιατρικής
22/09/2016: Εγγραφές Αλλοδαπών-Αλλογενών 2016-2017
22/09/2016: Χορήγηση Κωδικών σε Πρωτοετείς Φοιτητές
15/09/2016: Εγγραφή φοιτητών ειδικής κατηγορίας
13/09/2016: Δρομολόγια Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης
07/09/2016: Δικαιολογητικά Πρωτοετών Φοιτητών 2016-2017
30/08/2016: Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ(Νεφρολογίας)666.13.7.2016
30/08/2016: Ανακοίνωση λειτουργίας της Υπηρεσίας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Φοιτητών(ΥΨΥΦ)
04/08/2016: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ»
28/07/2016: Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2016.
22/07/2016: Προκήρυξη πανεπιστημιακού υποτρόφου(Οφθαλμολογική)
21/07/2016: Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ(Φαρμακολογία)670.14.7.2016
06/07/2016: Ορισμοί αξιολογητών
04/07/2016: Πρόσληψη Πανεπιστημιακού Υποτρόφου Μ.Αιματολογίας
01/07/2016: Προκήρυξη Β' κύκλου ΠΜΣ Βιοηθικής
17/06/2016: Εκλογές ΔΕΠ - Ειδικές Επταμελούς Επιτροπές
15/06/2016: Στεγαστικό επίδομα φοιτητών
09/06/2016: Πρόσληψη Πανεπιστημιακού Υποτρόφου Καρδιολογίας
09/06/2016: Προκήρυξη ΠΜΣ Χειρουργικής Ηπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος 2016-2017
09/06/2016: Προκήρυξη ΠΜΣ Ιατρικής του Ύπνου 2016-2017
09/06/2016: Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2016
06/06/2016: Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ(ΩΡΛ)486.26.05.2016
11/05/2016: Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης ERASMUS για τους φοιτητές
10/05/2016: Ανακοίνωση υποβολής δικαιολογητικών για Στέγαση Φοιτητών
25/04/2016: Kινητικότητα των φοιτητών μας για Σπουδές με το πρόγραμμα Erasmus 2016-2017
25/04/2016: Προκήρυξη ΠΜΣ Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια
22/04/2016: Πρόσληψη Διδασκόντων
13/04/2016: Προκηρύξη Π. υποτρόφου Καρδιολογίας
13/04/2016: Συμπληρωματικοί εισακτέοι στο ΠΜΣ Προγεννητικός Έλεγχος
08/04/2016: Κατατακτήριες 2016-2017
08/04/2016: Συμπληρωματικοί εισακτέοι στην Βιοηθική
30/03/2016: 3ο Συνέδριο Εκπαίδευσης και Έρευνας της Ιατρικής 8-10 Απριλίου 2016
28/03/2016: Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ(Εντατικής Θεραπείας)250.18.03.2016
17/03/2016: Εκλογές Καθηγητών(Καρδιολογίας-Νευροχειρουργικής)12.4.2016
08/03/2016: Ορισμός Αξιολογητών(Υγιεινής-Ιατρικής Μ.Μικροβιολογίας)
01/03/2016: Εκλογές Καθηγητών(Αιματολογία)22.3.2016
01/03/2016: Εισακτέοι ΜΠΣ
01/03/2016: Επιλαχόντες κατατακτηρίων 2015-2016
01/03/2016: Πρόσληψη πανεπιστημιακού υποτρόφου Οφθαλμολογίας
22/02/2016: Ορισμός αξιολογητών(Υγιεινής και Ιατρικής -Μοριακής Μικροβιολογίας)
22/02/2016: Εκλογές Καθηγητών (Παθολογία)15.3.2016
15/02/2016: Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για θέσεις ΔΕΠ
03/02/2016: Προκηρύξη Π. υποτρόφου Οφθαλμολογίας & Πρόσληψη Π. υποτρόφου Αγγειοχειρουργικής
03/02/2016: Συμπληρωματική Προκήρυξη Βιο-Ιατρικές Επιστήμες
03/02/2016: Εισακτέοι ΜΠΣ(Κλ.Φαρμακολογίας-Βιο-Ιατρικές Επιστήμες-Ανθρ.Αναπαραγωγής)
02/02/2016: 02/02/2016 Προκήρυξη Ακ. έτους 2015-2016 και απαραίτητα δικαιολογητικά ΠΜΣ στη ΒΙΟΗΘΙΚΗ
02/02/2016: Εκλογές Μελών ΔΕΠ 11.2.2016
02/02/2016: Πρόγραμμα Εξεταστικής Φεβρουαρίου 2016
27/01/2016: Αποτελέσματα κατατακτηρίων 2015-2016
26/01/2016: Εκλογές Μελών ΔΕΠ 4.2.2016
18/01/2016:
18/01/2016: Δρομολόγια Λεωφορείων για τους Φοιτητές