Αρχείο ανακοινώσεων

22/07/2019: ΠΑΡΑΤΑΣΗ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΔΠΜΣ του τμήματος Ιατρικής και του τμήματος ΜΒΓ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 με τίτλο "Λοιμώδη Νοσήματα -Διεθνής Ιατρική: από το εργαστήριο στην κλινική πράξη"
19/07/2019: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο " Ορθοπαιδική"
19/07/2019: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "Ιατρική απεικόνιση στην ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ" ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
18/07/2019: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση ΔΔ – Καβάζης Χρήστος
18/07/2019: Προκήρυξη μιας θέσης Ακαδημαϊκού Υποτρόφου, Ειδικού Οφθαλμιάτρου, στο γνωστικό αντικείμενο της Οφθαλμολογίας για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής
18/07/2019: Συγκρότηση ΕΣ για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο "Αγγειοχειρουργική" (ΑΡΡ:10803)
18/07/2019: Συγκρότηση ΕΣ για την πλήρωσης μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Ανατομία" (ΑΡΡ:10805)
18/07/2019: Συγκρότηση ΕΣ για την πλήρωσης μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία" (ΑΡΡ:10809)
18/07/2019: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση ΔΔ - Χούχος Κωνσταντίνος
18/07/2019: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση ΔΔ - Κωστίμπας Δημήτριος-Βάϊος
18/07/2019: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση ΔΔ - Λάμπρου Λάμπρος
17/07/2019: Πρόσληψη της κας Παναγούλας Οικονόμου ως Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στη Β' Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ
05/07/2019: Νέα Ανακοίνωση-Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
04/07/2019: Πρόσκληση αριθ. 17/15-07-2019 του Ε.Σ. για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Χειρουργικής στο γνωστικό αντικείμενο" Ωτορινολαρυγγολογία" ΑΡΡ:00001293588
04/07/2019: Πρόσκληση αριθμ. 19/16 Ιουλίου 2019 του Ε.Σ και της Συνέλευσης του Τμήματος για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο "Ανατομία" (ΑΡΡ:9288)
04/07/2019: Πρόσκληση αριθ. 18/15-07-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τομέα Χειρουργικής στο γνωστικό αντικείμενο "Ουρολογία" ΑΡΡ:10223
04/07/2019: Πρόσκληση αριθ. 20/18-07-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Ακτινολογία" (ΑΡΡ:9743)
03/07/2019: Δηλώσεις Μαθημάτων Αύγουστος 2018-2019
28/06/2019: Προκήρυξη της θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου Ελέγχου και Αναφοράς Ειδικών Λοιμώξεων, με 3ετή θητεία, από 01-09-2019 έως 31-08-2022
28/06/2019: Προκήρυξη της θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου Πληροφορικής, με 3ετή θητεία, από 01-09-2019 έως 31-08-2022
28/06/2019: Προκήρυξη της θέσης του Διευθυντή της Πανεπιστημιακής Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, με 3ετή θητεία, από 01-09-2019 έως 31-08-2022
27/06/2019: Προκήρυξη, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο 10ο κύκλο του ΠΜΣ «Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική» του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ
27/06/2019: Προκήρυξη θέσης Ακαδημαϊκού Υποτρόφου πτυχιούχου Ιατρικής Κατόχου ΜΔΕ σχετικό με τη Χειρουργική Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος
27/06/2019: Παράταση της σύμβασης του Ακαδημαϊκού Υποτρόφου Μεχμέτ Σαδή στην Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική, από 01-09-2019 έως 31-08-2020
27/06/2019: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση ΔΔ - Σωτηρία Κουτσούκη
27/06/2019: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής του Αθανασίου Αραμπατζιόγλου
27/06/2019: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής της Αναστασίας Σταντσίδου
27/06/2019: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής της Αναστασίας Ζεκερίδου
27/06/2019: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής της Ελένης Καλογιάννη
20/06/2019: Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Γενικής Παθολογίας
14/06/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΔΠΜΣ "Λοιμώδη Νοσήματα -Διεθνής Ιατρική "
14/06/2019: Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
13/06/2019: Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Διευθυντή του Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα
13/06/2019: Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Διευθυντή του Μορφολογικού - Κλινικοεργαστηριακού Τομέα
13/06/2019: Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Νευρολογίας, Ψυχιατρικής και Αισθητηρίων Οργάνων
13/06/2019: Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Εσωτερικής Παθολογίας
13/06/2019: Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Διευθυντή του Χειρουργικού Τομέα
10/06/2019: Ορκωμοσία Τμ. Ιατρικής στις 23 Ιουλίου(Δικαιολογητικά & Αίτηση)
07/06/2019: Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Ουρολογία" (ΑΡΡ:10223)
04/06/2019: Στεγαστικό επίδομα φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
28/05/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ”
24/05/2019: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων
24/05/2019: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Γενικής Παθολογίας και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων
24/05/2019: Ορισμός 3μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την παρακολούθηση ΔΔ - Δήμητρα Πεχλίδου
24/05/2019: Συγκρότηση 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής του Ανδρέα Ανδρικόπουλου
24/05/2019: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής του Περικλή Καράκου
24/05/2019: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής της Γύρογλου Σελμά
24/05/2019: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής της Αποστολίας Παπαλεξανδρή
23/05/2019: Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο "Ουρολογία" (ΑΡΡ: 10223)
23/05/2019: Συγκρότηση ΕΣ για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο "Ουρολογία" (ΑΡΡ: 10223)
23/05/2019: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Νευρολογίας, Ψυχιατρικής και Αισθητηρίων Οργάνων του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων
23/05/2019: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Εσωτερικής Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων
23/05/2019: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων
23/05/2019: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων
23/05/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ "Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια", ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
22/05/2019: Επικύρωση του πίνακα των επιλεγέντων φοιτητών στο ΠΜΣ με τίτλο "Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Βιοηθική"
21/05/2019: Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Ακτινολογία" (ΑΡΡ:9743)
20/05/2019: Πρόσκληση αριθ. 16/05-06-2019 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Πνευμονολογία" (APP:8704)
20/05/2019: Πρόσκληση αριθ. 15/05-06-2019 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για τη μονιμοποίηση του Ιωάννη Καρακασιλιώτη στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Ιατρική Βιολογία" (APP:10042)
17/05/2019: 5o Συνέδριο Εκπαίδευσης και Έρευνας Τμ.Ιατρικής
07/05/2019: Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019
07/05/2019: Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Νευροχειρουργική" (ΑΡΡ:11356)
19/04/2019: Ορισμός αξιολογητών για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο" Ωτορινολαρυγγολογία" ΑΡΡ:00001293588
18/04/2019: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής διατριβής ΔΔ - Αλεξάνδρα Κουκουλιάτα
18/04/2019: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Ακτινολογία" (ΑΡΡ:9743)
18/04/2019: Έγκριση έναρξης μεταδιδακτορικής έρευνας Νάστα Μαρία
18/04/2019: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής διατριβής ΔΔ - Θεοδώρα-Ελευθερία Δευτεραίου
18/04/2019: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση ΔΔ - Γκάσδαρης Γρηγόριος
18/04/2019: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση ΔΔ - Ξανθοπούλου Άννα-Μαρία
18/04/2019: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση ΔΔ - Τόττας Στυλιανός
18/04/2019: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση ΔΔ - Δεληγιαννίδου Γεωργία-Ειρήνη
17/04/2019: Προκήρυξη ΠΜΣ στη Βιοηθική 2018-2019
11/04/2019: Πρόσκληση για ημερίδα της Δομής Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας (ΔοΣυΠ)
03/04/2019: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της κας Βασιλικής Μπαφατάκη
03/04/2019: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής του π. Νικόλαου Κούτκα
03/04/2019: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής της κας Άννας Καλτάκη
03/04/2019: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής του κ. Αθανασίου Ρουμελιώτη
03/04/2019: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής της κας Μαρίας Μπάμπαλη (Ορθή Επανάληψη)
03/04/2019: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής του κ. Θεμιστοκλή Τζατζαϊρη (Ορθή Επανάληψη)
01/04/2019: Συγκρότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ. στο γνωστικό αντικείμενο "Ωτορινολαρυγγολογία"
01/04/2019: Ορθή Επανάληψη -Ορισμός εξεταζόμενων μαθημάτων στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
29/03/2019: Πρόσληψη της Θεοδώρας -Ελευθερίας Δευτεραίου ως ακαδημαϊκής υποτρόφου για τις ερευνητικές, επιστημονικές και οργανωτικές ανάγκες του Εργαστηρίου Ιστολογίας -Εμβρυολογίας
28/03/2019: Ορισμός 3μελούς εισηγητικής επιτροπής για τη μονιμοποίηση του κ. Ιωάννη Καρακασιλιώτη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Ιατρική Βιολογία" (ΑΡΡ:10042)
28/03/2019: Ορισμός 3μελούς εισηγητικής επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο " Ανατομία" (ΑΡΡ:9288)
28/03/2019: Προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ με γνωστικά αντικείμενα "Αγγειοχειρουργική", "Ιατρική Φυσική", "Ανατομία", "Φυσική Ιατρικής Απεικόνισης-Τηλεϊατρικής", "Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία"
28/03/2019: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο "Επεμβατική Ακτινολογία"
20/03/2019: ERASMUS Πρακτική Άσκηση
20/03/2019: ERASMUS ΣΠΟΥΔΩΝ
18/03/2019: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Ε.Σ. για τη μονιμοποίηση του κ. Ιωάννη Καρακασιλιώτη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Ιατρική Βιολογία"
18/03/2019: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Ε.Σ. για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο "Ανατομία"
18/03/2019: Νέα Ανακοίνωση και Δικαιολογητικά Στέγασης 2019-2020
13/03/2019: Ορκωμοσία Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.
05/03/2019: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής της κας Μαρίας Παναγοπούλου-Πανταζή
01/03/2019: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής του κ.Στέφανου Ρουμελιώτη
01/03/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ "Προγεννητικός Έλεγχος - Αντισύλληψη - Τοκετός"
01/03/2019: Επικύρωση του πίνακα εισακτέων στο ΠΜΣ "Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας"
01/03/2019: Επικύρωση του πίνακα εισακτέων στο ΠΜΣ "Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Κοινωνική Ιατρική και Φαρμακευτική Φροντίδα"
01/03/2019: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής του κ.Γαγαλή Μουσταφά Κενάν
01/03/2019: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής της κας Παναγιώτας Ζηκίδου
01/03/2019: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής του κ. Στέργιου Ιντζέ
01/03/2019: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής του Νάνου Χρήστου
01/03/2019: Ορισμός 3μελόυς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής του κ. Αθανάσιου Τσιμπιρή
01/03/2019: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής της κας Βαρβάρας Ξανθοπούλου
01/03/2019: Επικύρωση του πίνακα εισακτέων στο ΠΜΣ "Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου" ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
01/03/2019: Επικύρωση του πίνακα εισακτέων στο ΠΜΣ «Ιατρική του Ύπvoυ» ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
01/03/2019: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση του Ιωάννη Καρακασιλιώτη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Ιατρική Βιολογία" (ΑΡΡ:10042)
01/03/2019: Επιλαχόντες κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
01/03/2019: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο "Ανατομία" (ΑΡΡ:9288)
27/02/2019: Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Μαιευτική-Γυναικολογία με έμφαση στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση" (ΑΡΡ:7730)
22/02/2019: Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Ιατροδικαστική - Τοξικολογία" (ΑΡΡ:8746)
22/02/2019: Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Πνευμονολογία" (ΑΡΡ:8704)
21/02/2019: Ορκωμοσία Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ 28.3.2019
21/02/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΜΠΣ στη Βιοηθική
18/02/2019: Παράταση της Προκήρυξης του ΔΠΜΣ "Βιο-ιατρικες και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών"
14/02/2019: Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ Καθηγητή με γνωστικό αντικέιμενο " Ουρολογία"
12/02/2019: Πρόσκληση αριθ. 12/22-02-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Μαιευτική-Γυναικολογία"
11/02/2019: Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019
11/02/2019: Χορήγηση Κωδικών σε Κατατακτήριους Φοιτητές
11/02/2019: Ορκωμοσίες 2018-2019
08/02/2019: Ορθή Επανάληψη-Πρόσκληση του Ε.Σ. για την επανάληψη της διαδικασίας ορισμού 3μελούς εισηγητικής επιτροπής για την πλήρωση θέσης Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Μαιευτική-Γυναικολογία με έμφαση στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση"
08/02/2019: Πρόσκληση του Ε.Σ. για την επανάληψη της διαδικασίας ορισμού 3μελούς εισηγητικής επιτροπής για την πλήρωση θέσης Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Μαιευτική-Γυναικολογία με έμφαση στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση"
08/02/2019: Πρόσκληση του Ε.Σ. για τον ορισμό 3μελούς εισηγητικής επιτροπής για την πλήρωση θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Ιατροδικαστική-Τοξικολογία"
07/02/2019: Πρόσκληση αριθ. 10/21-02-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Ιατρική Φυσική-Υπολογιστική Ιατρική"
07/02/2019: Πρόσκληση αριθ. 11/21-02-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Παθολογία"
07/02/2019: Πρόσκληση του Ε.Σ. για τον ορισμό 3μελούς εισηγητικής επιτροπής για την πλήρωση θέσης Αν. Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Πνευμονολογία"
05/02/2019: Εργαστήριο Ομαδικής Συμβουλευτικής από την Δ.Σ.Π.Φ.
05/02/2019: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής του κ. Δημητρίου ΧΑΔΟΛΙΑ
05/02/2019: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της κας Ελένης ΣΕΡΤΑΡΙΔΟΥ
05/02/2019: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της κας Μακρίνας ΚΑΡΑΓΛΑΝΗ
01/02/2019: Έγκριση έναρξης μεταδιδακτορικής έρευνας του Αχιλλέα Μητράκα
01/02/2019: Παράταση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στο ΠΜΣ "Ιατρική του Ύπνου" του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ
01/02/2019: Προκήρυξη μιας θέσης ακαδημαϊκού υποτρόφου για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Ιστολογίας-Εμβρυολογίας του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.
01/02/2019: Πρόσληψη διδάσκοντα με το ΠΔ.407/80 για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 στο μάθημα "Γενετική"
01/02/2019: Συγκρότηση ΕΣ για την πλήρωση μιας θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Πνευμονολογία" (ΑΡΡ:8704)
01/02/2019: Συγκρότηση ΕΣ για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Ιατροδικαστική-Τοξικολογία" (ΑΡΡ:8746)
31/01/2019: Δικαιολογητικά εγγραφής επιτυχόντων στις Κατατακτήριες εξετάσεις 2018-2019
29/01/2019: Επιτυχόντες Κατατακτήριων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019
29/01/2019: Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Ακτινολογία
28/01/2019: Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας προς φοιτητές ΔΠΘ
16/01/2019: Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Διευθυντή του Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα (Λ-ΚΕ)
15/01/2019: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Έκδοση παπύρων (προπτυχιακών-μεταπτυχιακών-διδακτορικών )
10/01/2019: Έγκριση και Οριστικοποίηση εκλογικών καταλόγων για τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης Διευθυντή του Λειτουργικού - Κλινικοεργαστηριακού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
10/01/2019: Πρόσκληση αριθ. 9/22-01-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για τη μονιμοποίηση της Ευαγγελίας Νένα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Δημόσια Υγιεινή με έμφαση στην Κοινωνική Ιατρική" (ΑΡΡ:7559)
10/01/2019: Πρόσκληση αριθ. 8/22-01-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Ιστολογία-Εμβρυολογία" (ΑΡΡ:7734)
10/01/2019: Πρόσκληση αριθ. 7/22-01-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Παθολογική Ανατομία" (ΑΡΡ:6714)
07/01/2019: Πρόσκληση αριθ. 5/15-01-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για τη μετακίνηση της κας Ευγενίας Μπεζιτρζόγλου στο Τμήμα Ιατρικής στη βαθμίδα της Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο " Μικροβιολογία με έμφαση στη Μικροβιακή Οικολογία"
07/01/2019: Ανακοίνωση Δρομολογίων Μεταφοράς Φοιτητών
04/01/2019: Πρόσκληση αριθ. 6/15-01-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Μαιευτική-Γυναικολογία" (ΑΡΡ:6494)
04/01/2019: Πρόσκληση του Ε.Σ. για τον ορισμό εισηγητική επιτροπής για την πλήρωση θέσης Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Μαιευτική-Γυναικολογία" (ΑΡΡ:6011)
04/01/2019: Πρόσκληση του Ε.Σ. για τον ορισμό εισηγητική επιτροπής για την πλήρωση θέσης Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Μαιευτική-Γυναικολογία με έμφαση στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση" (ΑΡΡ:7730)
03/01/2019: 2018 Ετήσιος Απολογισμός του ΠΜΣ "Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας"
31/12/2018: 2018- Eτήσιος απολογισμός εσόδων-εξόδων του ΠΜΣ "Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια"
28/12/2018: 2018- Ετήσιος απολογισμός ΠΜΣ " Ιατρική του Υπνου", ΔΠΘ
27/12/2018: 2018- Ετήσιος Απολογισμός ΠΜΣ "Κοινωνική Ψυχιατρική", ΔΠΘ
27/12/2018: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής της κας Ελένης Χρήσταινα
21/12/2018: 2018_Ετήσιος απολογισμός ΠΜΣ στη Βιοηθική, ΔΠΘ
21/12/2018: 2018_Ετήσιος απολογισμός ΠΜΣ στη Χειρουργική Ήπατος-Χοληφόρων Πακγρέατος, ΔΠΘ
21/12/2018: Πρόγραμμα Εξεταστικής Φεβρουαρίου 2019
21/12/2018: Επικύρωση του πίνακα των επιλεγέντων φοιτητών στο ΠΜΣ "Ανθρώπινη Αναπαραγωγή" ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
21/12/2018: Eτήσιος απολογισμός εσόδων - εξόδων για το έτος 2018 του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ.
21/12/2018: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής ΔΔ - Θεοδώρα Μυλοπούλου
21/12/2018: 2018_Ετήσιος απολογισμός ΠΜΣ στη Χειρουργική Ήπατος-Χοληφόρων Πακγρέατος, ΔΠΘ
21/12/2018: 2018_Ετήσιος απολογισμός ΠΜΣ στη Βιοηθική, ΔΠΘ
20/12/2018: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής του Δημήτριου Μπισταράκη
20/12/2018: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής της Άννας Χαλκίδου
20/12/2018: Παράταση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στο ΠΜΣ "Αγγειακές Προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου" έως 15-02-2019
20/12/2018: Επικύρωση του πίνακα των επιλεγέντων φοιτητών στο ΠΜΣ "Κλινική-Χειρουργική Ανατομία", ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
20/12/2018: Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στο ΠΜΣ "Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας"
20/12/2018: Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στο ΠΜΣ "Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - Κοινωνική Ιατρική και Φαρμακευτική Φροντίδα"
20/12/2018: Συγκρότηση Ε.Σ. για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Μαιευτική-Γυναικολογία με έμφαση στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση" (ΑΡΡ:7730)
20/12/2018: Συγκρότηση Ε.Σ. για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Μαιευτική-Γυναικολογία" (ΑΡΡ:6011)
20/12/2018: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων
18/12/2018: Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Παθολογία" (ΑΡΡ:7735)
18/12/2018: Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Ιατρική Φυσική - Υπολογιστική Ιατρική" (ΑΡΡ:7732)
18/12/2018: Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο "Ιστολογία-Εμβρυολογία" (ΑΡΡ:7734)
14/12/2018: Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού (ΙΔΟΧ) στο Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ. για τη διδασκαλία του μαθήματος "Γενετική", εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
13/12/2018: Δρομολόγια Δωρεάν Μετακίνησης Φοιτητών από 10 Δεκεμβρίου 2018
10/12/2018: Προκήρυξη θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Ανατομία"
05/12/2018: Ορθή Επανάληψη- Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής της κας Παναγιώτας Κυριακίδου
05/12/2018: Πρόσκληση του ΕΣ για ορισμός ειηγητικής επιτροπής για την πλήρωση θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Παθολογία" (ΑΡΡ:7735)
05/12/2018: Πρόσκληση του ΕΣ για ορισμός ειηγητικής επιτροπής για την πλήρωση θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Ιατρική Φυσική-Υπολογιστική Ιατρική" (ΑΡΡ:7732)
05/12/2018: Πρόσκληση του ΕΣ για ορισμός ειηγητικής επιτροπής για την πλήρωση θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Ιστολογία-Εμβρυολογία" (ΑΡΡ:7734)
30/11/2018: Ορισμός 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη μονιμοποίηση της Ευαγγελίας Νένα στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Δημόσια Υγιεινή με έμφαση στην Κοινωνική Ιατρική" (ΑΡΡ:7559)
30/11/2018: Ορισμός 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Μαιευτική-Γυναικολογία" (ΑΡΡ:6494)
30/11/2018: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής της κας Ντόντη Παναγιώτας
30/11/2018: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής του κ. Καφαλή Νικάλου
30/11/2018: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής του κ. Σαπουνάκη Ηλία
30/11/2018: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής του κ.Βασίλειου ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
30/11/2018: Συγκρότηση Ε.Σ. για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή του Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα, στο γνωστικό αντικείμενο "Ιστολογία-Εμβρυολογία" (ΑΡΡ:7734)
30/11/2018: Συγκρότηση Ε.Σ. για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή του Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα, στο γνωστικό αντικείμενο "Ιατρική Φυσική-Υπολογιστική Ιατρική" (ΑΡΡ:7732)
30/11/2018: Συγκρότηση Ε.Σ. για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Γενικής Παθολογίας, στο γνωστικό αντικείμενο "Παθολογία" (ΑΡΡ:7735)
29/11/2018: Πρόσκληση του Ε.Σ. για ορισμός της 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη μετακίνηση της κας Ευγενίας Μπεζιρτζόγλου στο Τμήμα Ιατρικής στη βαθμίδα Καθηγητή, στο γν.αντ. "Μικροβιολογία με έμφαση στη Μικροβιακή Οικολογία"
29/11/2018: Διόρθωση σύνθεση του Ε.Σ. για τη μετακίνηση της κας Ευγενίας Μπεζιρτζόγλου στο Τμήμα Ιατρικής στη βαθμίδα Καθηγητή, στο γν.αντ. "Μικροβιολογία με έμφαση στη Μικροβιακή Οικολογία"
27/11/2018: ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ακ. έτους 2018-2019: Έλεγχος δικαιολογητικών υποψηφίων - ΟΡΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
27/11/2018: ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ακ. έτους 2018-2019: Ορισμός βαθμολογητών, αναβαθμολογητών, επιτροπής και επιτηρητών
22/11/2018: Πρόσκλησ του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για τη μονιμοποίηση του κ. Σταύρου Ανευλαβή στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Πνευμονολογία"
22/11/2018: Σίτιση Φοιτητών
12/11/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΔΠΜΣ "Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών" για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
12/11/2018: Πρόσκληση Ε.Σ σε συνεδρίαση για τη μετακίνηση της κας Ευγενίας Μπεζιρτζόγλου από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ. στο Τμήμα Ιατρικής στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο " Μικροβιολογία με έμφαση στη Μικροβιακή Οικολογία"
12/11/2018: Πρόσκληση Ε.Σ. για την πλήρωση μιας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Μαιευτική - Γυναικολογία"
12/11/2018: Πρόσκληση Ε.Σ σε συνεδρίαση για τη μονιμοποίηση της κας Ευαγγελίας Νένα στη βαθμίδα της Επίκουρου Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο " Δημόσια Υγιεινή με έμφαση στην Κοινωνική Ιατρική"
12/11/2018: Πρόσκληση Ε.Σ. σε συνεδρίαση για την πλήρωση μιας θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Παθολογική Ανατομία"
07/11/2018: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Επικύρωση του πίνακα επιτυχόντων φοιτητών στο ΠΜΣ "Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας"
06/11/2018: Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.
05/11/2018: Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων 3ου κύκλου έως 20 Νοεμβρίου 2018 του ΜΠΣ Κλινική-Χειρουργική Ανατομία.
05/11/2018: Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικέιμενο Ιατροδικαστική -Τοξικολογία
05/11/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ "Αγγειακές Προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου" ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
02/11/2018: Πρακτικό 3μελούς εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στα συλλογικά όργανα στου Τμήματος Ιατρικής
01/11/2018: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής της κας Τασοπούλου Καλλιόπης - Μαρίας
01/11/2018: Πρακτικό 3μελούς εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα στου Τμήματος Ιατρικής
01/11/2018: Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ "Ανθρώπινη Αναπαραγωγή" για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
01/11/2018: Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Πνευμονολογία
01/11/2018: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μετακίνηση της κας Ευγενίας Μπεζιρτζόγλου στη βαθμίδα Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Μικροβιολογία με έμφαση στη Μικροβιακή Οικολογία"
01/11/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ "Ιατρική του Ύπνου» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
01/11/2018: Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ "Κλινική-Χειρουργική Ανατομία"
01/11/2018: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής της κας Ανθουκάλη-Βατσίδου Ξανθούλας
01/11/2018: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση της κας Ευαγγελίας Νένα στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Δημόσια Υγιεινή με έμφαση στην Κοινωνική Ιατρική"
01/11/2018: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής της κας Παναγιωτοπούλου Ειρήνης- Κανέλλας
01/11/2018: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής της κας Αρζού Μπουραζάν Χαλήλ
01/11/2018: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Μαιευτική-Γυναικολογία" (ΑΡΡ: 6494)
01/11/2018: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής του κ. Κοττάκη Γεώργιου
01/11/2018: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής της κας Καδόγλου Μαρίας
01/11/2018: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Παθολογική Ανατομία" (ΑΡΡ: 6714)
01/11/2018: Ορισμός 3ιμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής της κας Ελευθερούδη ΜΑριάννας
01/11/2018: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής του κ. Χρυσάφη Ιωάννη
01/11/2018: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής της κας Γιαννούδη Τριανταφυλλιάς
01/11/2018: Έγκριση έναρξης μεταδιδακτορικής έρευνας κα Φιλίδου Ειρήνη
01/11/2018: Επιτυχόντες 9ου κύκλου σπουδών του ΠΜΣ "Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική" ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
01/11/2018: Επιτυχόντες στο ΠΜΣ "Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας" ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
31/10/2018: Δελτίο Τύπου για την Εισαγωγή των Αθλητών
31/10/2018: Υποψηφιότητες ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ για την ανάδειξη εκπροσώπων στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Ιατρικής
29/10/2018: Σεμινάριο ΔΑΣΤΑ Δ.Π.Θ. με θέμα "Εργαλείο Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης"
29/10/2018: Διοργάνωση εργαστηρίου ομαδικής συμβουλευτικής από τη Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας Φοιτητών
25/10/2018: Κοινοποίηση Ημερήσιας Διάταξης για τη μονιμοποίηση της κας Αικατερίνης Καμπούρη στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Παιδοχειρουργική"
25/10/2018: Κοινοποίηση Ημερήσιας Διάταξης για τη μονιμοποίηση του κ. Γεώργιου Χαλικιά στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Καρδιολογία"
24/10/2018: Κοινοποίηση Ημερήσιας Διάταξης για τη μονιμοποίηση του κ. Μιχαήλ Μαντατζή στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Ακτινολογία με έμφαση στη Νευροακτινολογία"
23/10/2018: Δικαιολογητικα για την εγγραφή της κατηγοριας υποψηφίων με Σοβαρές Παθήσεις
11/10/2018: Αϊτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις
11/10/2018: Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων 2018-2019
11/10/2018: Δηλώσεις Μαθημάτων Πρωτοετών Φοιτητών
11/10/2018: Ορθή Επανάληψη -Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων
11/10/2018: Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών του Τμήματος Ιατρικής, έτους 2019
09/10/2018: Τμήμα Ιατρική-Γερμανική Γλώσσα 2018-19
05/10/2018: Εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων
05/10/2018: Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων
04/10/2018: Εγκύκλιος Εγγραφών Ελλήνων Εξωτερικού 2018
02/10/2018: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2019
02/10/2018: Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2019
02/10/2018: Ορκωμοσία Τμήματος Ιατρικής 1.11.2018
02/10/2018: Δρομολόγια Δωρεάν Μετακίνησης Φοιτητών από 01.10.2018
25/09/2018: Χορήγηση Κωδικών σε Πρωτοετείς Φοιτητές
21/09/2018: Εγκύκλιος Εγγραφών-Αλλοδαπών-Αλλογενών
18/09/2018: Πρόσκληση των μεταπτυχιακών φοιτητών για την εκλογή εκπροσώπου στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής
17/09/2018: Ορθή Επανάληψη-Πρόσκληση /Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο ΠΜΣ "Ανθρώπινη Αναπαραγωγή"
17/09/2018: Ορθή Επανάληψη- Παράταση υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής στο ΠΜΣ "Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της Νεφρικής Ανεπάρκειας"
14/09/2018: 'Eγγραφες-Σίτιση-Στέγαση 2018-2019
13/09/2018: Πρόσκληση - Πρόκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο ΠΜΣ "Ανθρώπινη Αναπαραγωγή"
13/09/2018: Παράταση υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής στο ΠΜΣ "Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της Νεφρικής Ανεπάρκειας"
13/09/2018: Ορισμός τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής της κας Σουλτάνας Φουτζιτζή
13/09/2018: Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής της κας Ευσταθίας Γιαννακοπούλου
13/09/2018: Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής του κ. Πασχάλη Ντόλιου
13/09/2018: Ορθή Επανάληψη-Εκλογή εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ
12/09/2018: Δικαιολογητικά Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών 2018-2019
12/09/2018: Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών 2018-2019
11/09/2018: Πρόσκληση του Ε.Σ. για τη μονιμοποίηση του Σταύρου Ανευλαβή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Πνευμονολογία"
11/09/2018: Εκλογή εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ
11/09/2018: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ
07/09/2018: Ορισμοί τριμελών εισηγητικών επιτροπών
07/09/2018: Ανανέωση εγγραφής υποψηφίων διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
24/08/2018: ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ- Προκήρυξη Υποτροφειών
23/08/2018: Πρόσκληση του Ε.Σ. για τη μονιμοποίηση της Αικατερίνης Καμπούρη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Παιδοχειρουργική
22/08/2018: Πρόσκληση του Ε.Σ. για τη μονιμοποίηση του Γεώργιου Χαλικιά στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Καρδιολογία"
22/08/2018: Πρόσκληση του Ε.Σ. για τη μονιμοποίηση του Μιχαήλ Μαντατζή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Ακτινολογία με εξειδίκευση στη Νευροακτινολογία"
22/08/2018: Ορθή επανάληψη -Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων
21/08/2018: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων
26/07/2018: Προκήρυξη ΠΜΣ " Κλινική -Χειρουργική Ανατομία" ακαδ.έτος 2018-2019
26/07/2018: Προκήρυξη ΠΜΣ " Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική" ακαδ.έτος 2018-2019
26/07/2018: Προκήρυξη ΠΜΣ "Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας" ακαδ.ετος 2018-2019
26/07/2018: Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018
25/07/2018: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ.Π.Μ.Σ. ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 2018-19
23/07/2018: Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για τη μονιμοποίηση του κ. Γεώργιου Χαλικιά στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Καρδιολογία"
23/07/2018: Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για τη μονιμοποίηση του κ. Μιχαήλ Μαντατζή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Ακτινολογία με εξειδίκευση στη Νευροακτινολογία"
23/07/2018: Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για τη μονιμοποίηση της κα Αικατερίνης Καμπούρη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Παιδοχειρουργική"
23/07/2018: Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για τη μονιμοποίηση του κ. Σταύρου Ανευλαβή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Πνευμονολογία"
23/07/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ "Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας"
23/07/2018: Παράταση της σύμβασης του Μεχμέτ ΣΑΔΗ ως Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στην Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική για ένα ακαδημαϊκό έτος
23/07/2018: Παράταση της σύμβασης του Ιωάννη ΚΑΡΑΠΑΤΣΑ ως ακαδημαϊκού υποτρόφου της Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
23/07/2018: Ορισμός 7μελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής της Καλλιόπης ΠΑΦΙΛΗ
23/07/2018: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής της Αναστασίας ΠΙΣΤΟΛΑ
23/07/2018: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής της Δήμητρας ΚΟΡΑΚΑΚΗ
23/07/2018: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής της Μαρίας ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
23/07/2018: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής του Νικόλαου ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
11/07/2018: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018 - 2019
20/06/2018: Έγκριση έναρξης μεταδιδακτορικής έρευνας κα Ευαγγελινή Ευγενή
20/06/2018: Παράταση σύμβασης της Πανεπιστημιακής Υποτρόφου κας Ειρήνης ΜΠΙΖΙΩΤΑ στην Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική
20/06/2018: Ορισμός της 3μελούς εισηγητικής επιτροπής για τη μονιμοποίηση του κ. Στέργιου Βραδέλη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Παθολογία με έμφαση στις παθήσεις του πεπτικού" (ΑΡΡ: 6118)
20/06/2018: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Αχιλλέα Σιωζόπουλου
20/06/2018: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της Διδακτορικής Διατριβής της κας Παρασκευής Πιτσαρή
19/06/2018: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ορισμός 3μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την παρακολούθηση της ΔΔ του Δημήτριου ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
19/06/2018: Ορισμός 3μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την παρακολούθηση της ΔΔ του Μιχαήλ ΠΕΤΡΙΔΗ
19/06/2018: Ορισμός 3μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την παρακολούθηση της ΔΔ του Δημήτριου ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
18/06/2018: Ορκωμοσία Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ
18/06/2018: Ανακοίνωση Προκήρυξης Επ.Καθηγητή Παθολογικής Ανατομίας
15/06/2018: Πρόσκληση στην αριθμ.34/12 Ιουλίου 2018 συνεδρίαση για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Μικροβιολογία" (υποψήφια Επικ. Καθηγήτρια κα Μαρία Πανοπούλου)
14/06/2018: Πρόσκληση αριθ. 32/12-07-2018 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Παιδιατρική", ΑΡΡ: 3777
14/06/2018: Κοινοποίηση ΗΔ αριθ. 33/12-07-2018 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Παιδιατρική-Παιδιατρική Αιματολογία/Ογκολογία", ΑΡΡ: 3779 (εξέλιξη Αναπληρωτή Καθηγητή Ελπιδοφόρου Μανταδάκη)
13/06/2018: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Χειρουργικής και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων
11/06/2018: Διαγραφή υποψήφιων διδακτόρων
11/06/2018: Διαγραφή υποψήφιων διδακτόρων λόγω παρέλευσης μεγάλου διαστήματος από την ημέρα που εξέλιπαν ή παραιτήθηκαν οι επιβλέποντες και δεν έχει γίνει αντικατάταση τους
11/06/2018: Ολοκλήρωση διδακτορικής διατριβής υποψήφιων διδακτόρων που έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) ετών
07/06/2018: Πρόσκληση σε συνεδρίαση για τη μονιμοποίηση του κ. Στέργιου Βραδέλη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Παθολογία με έμφαση στις παθήσεις του πεπτικού"
07/06/2018: Ορθή Επανάληψη-Συγκρότηση 7μελούς συμβουλευτικής επιτροπής ΔΔ κ. Δρόσος Ιωάννης
06/06/2018: Ανακοίνωση Προκήρυξης Αν.Καθηγητή Μαιευτικής-Γυναικολογίας
06/06/2018: Πρόσληψεις ακαδημαϊκών υποτρόφων & παράταση σύμβασης πανεπιστημιακού υποτρόφου
04/06/2018: Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου & Σεπτεμβρίου 2018
01/06/2018: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής της κας Ειρήνης Φιλίδου
01/06/2018: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής του κ. Γεωργίου Βραχιώλια
01/06/2018: Erasmus Σπουδών 2018-2019
01/06/2018: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής του κ. Μιχαήλ Πλατανά
01/06/2018: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής του κ. Χαράλαμπου Παπαδόπουλου.
01/06/2018: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής Υποψήφιου Διδάκτορα κ. Κωνσταντίνου Αρχοντογεώργη
31/05/2018: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για μονιμοποίηση κ.Στέργιου Βραδέλη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Παθολογία με έμφαση στις παθήσεις του πεπτικού"
29/05/2018: Συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της ΔΔ κ. Ιωάννη Δρόσου
29/05/2018: Συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της ΔΔ κας Στέλλας Αρελάκη
09/05/2018: Πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής(Erasmus Traineeships 2018-2019)
08/05/2018: Ανακοίνωση Προκήρυξης Μαιευτικής-Γυναικολογίας
04/05/2018: Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο στην "Υγιεινή"
04/05/2018: Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του υποψηφίου για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό σντικέιμενο "Παιδιατρική- Παιδιατρική Αιματολογία/Ογκολογία"
04/05/2018: Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του υποψηφίου για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Παιδιατρική"
04/05/2018: Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του υποψηφίου για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αν. Καθηγητή στο γνωστικό Αντικέιμενο "Μικροβιολογία"
03/05/2018: ΣΙΤΙΣΗ & ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2018-2019
02/05/2018: Σεμινάριο Συρραφής Τραύματος
30/04/2018: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής δδ του κ. Γεωργίου Βασταρδή
30/04/2018: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής δδ της κας Ευαγγελίας Κασάπη
30/04/2018: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής δδ κ. Νικόλαου Κολέτσα
30/04/2018: Προκήρυξη θέσης ακαδημαϊκού υποτρόφου με ειδικότητα στη Γενική Παθολογία
30/04/2018: Παράταση μεταδιδακτορικής έρευνας που εκπονεί ο κ. Ευστράτιος Καραβασίλης
18/04/2018: Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Επικ.Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο στην "Υγιεινή"
18/04/2018: Πρόσκληση σε συνεδρίαση για πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Παιδιατρική"
18/04/2018: Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο "Παιδιατρική -Παιδιατρική Αιματολογία/ Ογκολογία".
18/04/2018: Πρόσκληση σε συνεδρίαση για πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στην Μικροβιολογία
17/04/2018: Συγκρότηση Εκλεκτορικού για μια θέση ΔΕΠ Καθηγητή στην Παιδιατρική-Παιδιατρική Αιματολογία
17/04/2018: Συγκρότηση Εκλεκτορικού για μια θέση ΔΕΠ Καθηγητή στην Παιδιατρική
17/04/2018: Συγκρότηση Εκλεκτορικού για μια θέση ΔΕΠ Αναπληρωτή Καθηγητή στην Μικροβιολογία
17/04/2018: Προκήρυξη θέσης ακαδημαίκού υποτρόφου κατόχου πτυχίου Βιολογίας
17/04/2018: Παράταση μεταδιδακτορικής έρευνας κ. Γεωργίου Δροσάτου
17/04/2018: Ορισμός εξεταζόμενων μαθημάτων στις κατατακτήριες εξετάσεις 2018-2019
17/04/2018: Έγκριση έναρξης μεταδιδακτορικής έρευνας κ. Γρηγόριου Τσουκαλά
09/03/2018: Ορκωμοσία Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.
07/03/2018: Έντυπο νεοεισαχθέντος φοιτητή
07/03/2018: Κατατακτήριοι Φοιτητές Έτους Εισαγωγής 2017-2018
07/03/2018: Βεβαιώσεις Περάτωσης(Γραμματέια Φοιτητικών Θεμάτων)
06/03/2018: Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου Ιατρικής 2017-2018
06/03/2018: Έγκριση έναρξης μεταδιδακτορικής έρευνας κ. Γεωργίου Τσακαλδήμη
06/03/2018: Διακοπή της σύμβασης του κ. Χρήστου Αργυρίου ως Ακαδημαϊκού Υποτρόφου
06/03/2018: Εγγραφή επιλαχόντα στις κατατακτήριες εξετάσεις έτους 2017-2018
06/03/2018: Επικύρωση του πίνακα επιτυχόντων ΔΜΠΣ Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία ασθενειών & Συμπληρωματική επιλογή εισακτέων ΠΜΣ Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια
06/03/2018: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος
06/03/2018: Πρόσληψεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων
06/03/2018: Ορισμοί 3μελών συμβουλευτικών επιτροπών για τις παρακολούθησεις Δ.Δ.
22/02/2018: Δικαιολογητικά Ορκωμοσίας Φοιτητών Τμήματος Ιατρικής
21/02/2018: Πρόγραμμα 9ου Καρδιολογικού Συνεδρίου Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής Δ.Π.Θ.
16/02/2018: 2η Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Υποψηφιότητας(ERASMUS+TRAINEESHIPS 2017-2018)
14/02/2018: Βιβλιάρια Σπουδών
14/02/2018: Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2017-2018
31/01/2018: Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
26/01/2018: Χορήγηση υποτροφίας προπτυχιακών σπουδών
26/01/2018: Συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για τη διδ. διατριβή κ. Νικολάου Βορδού
26/01/2018: Προκήρυξη θέσεων ακαδημαϊκών υποτρόφων
26/01/2018: Πίνακας εισακτέων στο ΠΜΣ με τίτλο Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια
26/01/2018: Ορισμοί τριμελών επιτροπών
26/01/2018: Έγκριση έναρξης μεταδιδακτορικής έρευνας
26/01/2018: Διακοπή σύμβασης ακαδημαϊκού υποτρόφου
24/01/2018: Επικύρωση αποτελεσμάτων κατατακτηρίων εξετάσεων έτους 2017-2018
24/01/2018: Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018
12/01/2018: Ετήσιοι Απολογισμοί του Π.Μ.Σ με τίτλο: «Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας»
09/01/2018: Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ(Μικροβιολογία)1358.28.12.2017
28/12/2017: Ανάρτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πράξη της Ακαδημαϊκής Εμπειρίας
28/12/2017: Ετήσιοι απολογισμοί 2016-2017 ΠΜΣ στη Βιοηθική, ΔΠΘ
28/12/2017: Ετήσιοι απολογισμοί 2012-2017 του ΠΜΣ στη Χειρουργική Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος του ΔΠΘ
27/12/2017: Οικ. Απολογισμοί ΠΜΣ "Αγγειακά Εγκαφαλικά Επεισόδια" ετών 2015-2017
27/12/2017: Οικ Απολογισμός ΠΜΣ "Βιο-Ιατρικές & Μοριακές Επιστ. στη Διάγνωση & Θεραπεία Ασθενειών" ετών 2015-2017
27/12/2017: Ετήσιοι απολογισμοί 2012-2017 του ΠΜΣ Κοινωνική Ψυχιατρική ΔΠΘ
22/12/2017: Διαβιβαστικό Απολογισμού οικονομικών ετών 2015,2016,2017 ΠΜΣ Ανθρώπινη Αναπαραγωγή ΔΠΘ
22/12/2017: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Π.Μ.Σ. "ΚΛΙΝΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ" ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.
22/12/2017: Απολογισμοί του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική»
21/12/2017: Αποστολή των ετήσιων απολογισμών του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ.
21/12/2017: Επιλογή επιλαχόντων στο ΜΠΣ με τίτλο Κοινωνική Ψυχιατρική
21/12/2017: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση δδ κ. Μάριου Βελώνη
21/12/2017: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση δδ κα Χρυσούλα Κορδελλά
21/12/2017: Aπολογισμός εσόδων-εξόδων -2013 -2017 ΜΠΣ Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία
21/12/2017: Συμπληρωματική προκήρυξη υποβολής υποψ. για το ΜΠΣ με τίτλο Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια
21/12/2017: Ορισμός τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση ΔΔ κα Τσακά
21/12/2017: Συμπλήρωση του πίνακα εισακτέων στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο ΜΠΣ στη Βιοηθική
21/12/2017: Ορισμός τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση ΔΔ κ.Κουγιουμτζής
21/12/2017: Πρόσληψη Διδασκόντων
21/12/2017: Επικύρωση του πίνακα εισακτέων στο ΜΠΣ με τίτλο Ανθρώπινη Αναπαραγωγή
21/12/2017: Ορισμός 7μελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής της κας Αθανασίας Πατούση
18/12/2017: Ορισμός εισηγητικής Επιτροπής για αξιολόγηση υποψηφίου για μια θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Ακτινολογία"
11/12/2017: Ανακοίνωση Προκήρυξης Παιδιατρικής,Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας
04/12/2017: Ορισμός τριμελούς συμβουλευτκής επιτροπής για δδ της κας Μαρίας Ρωμανίδου
04/12/2017: Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για μια θέση Καθηγητή στην Πειραματική Χειρουργική
04/12/2017: Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για μια θέση Καθηγητή στην Φυσιολογία
04/12/2017: Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την εκλογή Αν.Καθηγητή στο γνωστικό αντικέιμενο Ορθοπαιδική
04/12/2017: Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την εκλογή Καθηγητή στο γνωστικό αντικέιμενο Παθολογία-Σακχαρώσης Διαβήτης
04/12/2017: Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την εκλογή Αν.Καθηγητή στο γνωστικό αντικέιμενο Ακτινολογία
30/11/2017: Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης Καθηγητή στην Φυσιολογία
30/11/2017: Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης Αν.Καθηγητή στην Ακτινολογία
30/11/2017: Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης Καθηγητή στην Πειραματική Χειρουργική
30/11/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για πλήρωση θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό_Πληροφορική
30/11/2017: Εγκριση Εισηγητικής Εκθεσης για Παν/μιακό Υπότροφο Αγγειοχειορυγικής
30/11/2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Διδασκόντων Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα
28/11/2017: Έλεγχος δικαιολογητικών υποψηφίων στις κατατακτήριες εξετάσεις-Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής εξετάσεων
21/11/2017: Εκπροσώπηση φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ.
21/11/2017: Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για μονιμοποίηση κ. Περικλή Παναγόπουλου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Παθολογία με έμφαση στις λοιμώξεις"
15/11/2017: Ανακοίνωση συγκρότησης Επιτροπών για το έτος 2018 και ορισμός των μελών τους με διαδικασία κλήρωσης της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ.
15/11/2017: Πρακτικό ελέγχου εκλογιμότητας-ανακήρυξης υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα
14/11/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΠΜΣ
14/11/2017: Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Εσωτερικής Παθολογίας
14/11/2017: Πρακτικό εκλογιμότητας-ανακήρυξης υποψηφίων για ανάδειξη Διευθυντή Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα
10/11/2017: Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για εκλογές ανάδειξης Διευθυντή Τομέα Εσωτερικής Παθολογίας
10/11/2017: Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για εκλογές ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Λειτουργικού- Κλινικοεργαστηριακού
10/11/2017: Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για εκλογές ανάδειξης Διευθυντή Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα
10/11/2017: Ορθή Επανάληψη_Ανακοίνωση διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών Τμήματος Ιατρικής
10/11/2017: Εγγραφή Αθλητών 2017-2018
10/11/2017: Ανακοίνωση διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών Τμήματος Ιατρικής
07/11/2017: Συνεδριάσεις Εκλεκτορικών Σωμάτων 16.11.17
07/11/2017: Μετεγραφές 2017-2018
06/11/2017: Πρακτικό ελέγχου εκλογ.για την εκλογή Δ/ντιού Τομέα Νευρ.Συστ.και Αισθ.Οργανων
06/11/2017: Ορισμός μελών εφορευτικής επιτροπής τομέων
06/11/2017: Ορισμοί εισηγητικών επιτροπών
03/11/2017: ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝ ΠΑΘ/ΓΙΑΣ (Υποψηφιότητες)
03/11/2017: Διαβίβαση πρακτικού Εφορευτικής Επιτροπής ελέγχου εκλογιμότητας - ανακήρυξη υποχηφίων για τη θέση Διευθυντή Χειρουργικού Τομέα από
03/11/2017: ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
02/11/2017: Ανάκληση Πράξης Ορισμού Εφορευτικής Επιτροπής εκλογών Διευθυντή του Τομέα Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού
02/11/2017: Ανάκληση Πράξης Ορισμού Εφορευτικής Επιτροπής εκλογών Διευθυντή του Τομέα Μορφολογικού-Κλινοεργαστηριακού
02/11/2017: Ανάκληση Πράξης Ορισμού Εφορευτικής Επιτροπής εκλογών Διευθυντή του Τομέα Εσωτερικής Παθολογίας
01/11/2017: Ορισμός μελών Εφορευτικής Επιτροπής για εκλογές ανάδειξης Διευθυντή Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα
01/11/2017: Συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της ΔΔ κου Κωνσταντίνου Λειβαδίτη
01/11/2017: Συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της ΔΔ κου Παναγιώτη Ξενιτίδη
31/10/2017: Συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της ΔΔ κου Δημήτριου Γαλιατσάτου
31/10/2017: Συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της ΔΔ κου Δημήτριου Κοσμίδη
31/10/2017: Συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της ΔΔ κας Χριστίνας Νικολαϊδου
31/10/2017: Συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της ΔΔ κας Μαρίας Κουρούπη
30/10/2017: Έναρξη διανομής χειμερινού εξαμήνου 2017-18
27/10/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για μονιμοποίηση Περικλή Παναγόπουλου στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
27/10/2017: Επικύρωση πίνακα εισακτέων στο ΠΜΣ_Ιατρική του Ύπνου
27/10/2017: Εισακτέοι ΜΠΣ στη Βιοηθική Ακ. Έτος 2017-2018
27/10/2017: Επιλογή εισακτέων ΠΜΣ Χειρουργική H–Χ–Π Ακ. Έτος 2017-2018
27/10/2017: Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο ΠΜΣ_Βιο-ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στην Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών
26/10/2017: Αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις
17/10/2017: Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018
16/10/2017: Συνεδριάσεις Εκλεκτορικών Σωμάτων 31.10.2017
12/10/2017: Χορήγηση κωδικών σε πρωτοετείς φοιτητές(ειδικές καηγορίες)
12/10/2017: Προκηρύξεις Εκλογών Διευθυντών Τομέων Ιατρικής
10/10/2017: Open HelMSIC Week 9-13 October
10/10/2017: Ανακοίνωση Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2017-2018
10/10/2017: Ανακοίνωση για το Στεγαστικό Επίδομα 2017-2018
10/10/2017: Δικαιολογητικά εγγραφών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις
10/10/2017: Δικαιολογητικά Εγγραφής Ελλήνων του Εξωτερικού & Τεκνων Εξωτερικού
06/10/2017: Πρόσληψη πανεπιστημιακού υποτρόφου
06/10/2017: Προκήρυξη υποτροφίας προπτυχιακών φοιτητών
05/10/2017: Προκήρυξη θέσης πανεπιστημιακού υποτρόφου
05/10/2017: Συμπλήρωση κενών κατατακτηρίων εξετάσεων έτους 2016-2017
03/10/2017: Επικύρωση του πίνακα εισακτέων στο ΠΜΣ Κοινωνική Ψυχιατρική
02/10/2017: Χορήγηση Κωδικών σε Πρωτοετείς Φοιτητές
29/09/2017: Συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση ΔΔ κας.Γεωργουλίδου
29/09/2017: Συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση ΔΔ κ.Μπούρου
29/09/2017: Επικύρωση του πίνακα εισακτέων στο ΠΜΣ Προγεννητικός έλεγχος-Αντισύλληψη-Τοκετός
29/09/2017: Συμπλήρωση πίνακα εισακτέων στο ΠΜΣ Κλινική-Χειρουργική Ανατομία
29/09/2017: Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο ΠΜΣ Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια
29/09/2017: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ_ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΠΘ
29/09/2017: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
29/09/2017: Συμπληρωματική Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για το ΠΜΣ Ιατρική του Ύπνου
29/09/2017: Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο ΠΜΣ Ανθρώπινη Αναπαραγωγή
29/09/2017: Ορκωμοσία Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ. 19.10.2017
28/09/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για μονιμοποίηση κ. Παυλίδη
28/09/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για Καθηγητή Πλαστικής Χειρουργικής
28/09/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για μονιμοποίηση κ. Παναγόπουλου
28/09/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για μονιμοποίηση κ. Ξενίδη
28/09/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για μονιμοποίηση κας Τερζούδη
28/09/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για Επίκουρο Καθηγητή Παθολογίας με έμφαση στις λοιμώξεις
28/09/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για Αναπληρωτή Καθηγητή Ορθοπαιδικής
28/09/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για Καθηγητή Παθολογίας-Σακχαρώδης Διαβήτης
28/09/2017: Συνεδριάσεις Εκλεκτορικών Σωμάτων τον Οκτώβριο
27/09/2017: Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018
21/09/2017: Εγκύκλιος Εγγραφών αλλοδαπών με ΑΔΑ
20/09/2017: Υποβολή υποψηφιοτήτων για εκλογή Διευθυντών Τομέων Τμ. Ιατρικής
14/09/2017: 2ηΟρθη επαναληψη προσκλησης Τομέα Χειρουργικής
14/09/2017: Ορθή επανάληψη πρόσκλησης Τομέα Χειρουργικής
14/09/2017: Ορθή επανάληψη πρόσκλησης Τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων
14/09/2017: Ορθή επανάληψη πρόσκλησης Τομέα Υγείας Παιδιού
14/09/2017: Προκήρυξη εκλογών Διευθυντή Τομέα Γενικής Παθολογίας
14/09/2017: Προκήρυξη εκλογών Διευθυντή Τομέα Εσωτερικής Παθολογίας
14/09/2017: Προκήρυξη εκλογών Διευθυντή Τομέα Ψυχιατρικής
14/09/2017: Προκήρξη εκλογών Διευθυντή Τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων
14/09/2017: Προκήρξη εκλογών Διευθυντή Τομέα Υγείας Παιδιού
14/09/2017: Προκήρξη εκλογών Διευθυντή Τομέα Χειρουργικής
13/09/2017: Προκήρυξη εκλογών για Διευθυντή Μορφολογικού_Κλινικοεργαστηριακού Τομέα
13/09/2017: Προκήρυξη εκλογών για Διευθυντή Λειτουργικού_Κλινικοεργαστηριακού Τομέα
11/09/2017: Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών 2017-2018
07/09/2017: Εγγραφή Πρωτοετών Φοιτητών Ειδικής Κατηγορίας
07/09/2017: Ανακοίνωση Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών 2017-2018
06/09/2017: Προκήρυξη 4ου κύκλου του ΠΜΣ «Ιατρική του Ύπνου» 2017-2018
06/09/2017: Δικαιολογητικά Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών
06/09/2017: Συνεδριάσεις Εκλεκτορικών Σωμάτων(21.9.2017)
01/09/2017: Ανακοινώσεις Προκηρύξεων
01/09/2017: Εκλογές Καθηγητών 19.9.2017(Ωτορινολαρυγγολογία)
01/09/2017: Συνεδριάσεις Εκλεκτορικών Σωμάτων(14.9.2017-19.9.2017)
20/07/2017: Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση θέσης Καθηγητή Πυρηνικής Ιατρικής
20/07/2017: Πίνακας Επιτυχόντων-Επιλαχόντων του Δ.Π.Μ.Σ. Λοιμώδη Νοσήματα-Διεθνής Ιατρική
18/07/2017: Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2017
12/07/2017: Ανακοίνωση προκήρυξης Πλαστικής Χειρουργικής
04/07/2017: Προκήρυξη θέσης Πανεπιστημιακού Υποτρόφου
21/06/2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Δ.Π.Θ.
16/06/2017: Ορκωμοσία Τμήματος Ιατρικής
06/06/2017: Διαγωνισμός ζωγραφικής από το Εργ. Ανατομίας 2017
06/06/2017: Πρόσληψη πανεπιστημιακών υποτρόφων
06/06/2017: Παράταση χρόνου υποβολής υποψηφιοτήτων για ΠΜΣ _Προγεννητικός έλεγχος-αντισύλληψη-τοκετός
06/06/2017: Παράταση σύμβασης πανεπιστημιακού υποτρόφου κ.Παπαγόρα
06/06/2017: Συγκροτήσεις εκλεκτορικών σωμάτων
06/06/2017: Παράταση χρόνου υποβολής υποψηφιοτήτων για ΠΜΣ _Κλινική-Χειρουργική Ανατομία
06/06/2017: Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2017
26/05/2017: Προκηρύξεις Θέσεων ΔΕΠ(Παθολογία-Λοιμώξεις-Ορθοπαιδική)416.05-05-2017
23/05/2017: Προκήρυξη ΔΠΜΣ Λοιμώδη Νοσήματα – Διεθνής Ιατρική Απο το εργαστήριο στην κλινική πράξη
18/05/2017: Ανακοίνωση Προκήρυξης Πυρηνικής Ιατρικής
18/05/2017: Συνεδριάσεις Εκλεκτορικών Σωμάτων
15/05/2017: Συγκροτήσεις Εκλεκτορικών Σωμάτων.
05/05/2017: Προκήρυξη 2 κύκλου του ΠΜΣ Κλινική-Χειρουργική Ανατομία 2017
04/05/2017: Ανακοίνωση Εργαστηρίου Φυσιολογίας Αναπαραγωγής-Τεχνητής Γονιμοποίησης
18/04/2017: Συγκρότηση Ειδικής 7μελούς Επιτροπής για θέση Αναπληρωτή στο γν.αντ.'Ωτορινολαρυγγολογία
07/04/2017: Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης Erasmus
06/04/2017: Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων στο ΠΜΣ 'Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία'
05/04/2017: Συμπλήρωση πίνακα εισακτέων στο ΠΜΣ 'Βιοιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση κ Θεραπεία Ασθενειών'
05/04/2017: Πρόσληψη διδάσκοντα
03/04/2017: Ορισμός εξεταζόμενων μαθημάτων στις κατατακτήριες 2017-2018
23/03/2017: Εκλογές μελών ΔΕΠ 4.4.2017
20/03/2017: Πρόσληψη διδασκόντων με το ΠΔ 407(Ανατομία ΙΙ)
15/03/2017: Δήλωση Συγγραμάτων εαρινού εξαμήνου 2016-2017
08/03/2017: Νέα Παράταση Δηλώσεων Εαρινού Εξαμήνου 2016-17
06/03/2017: Ορκωμοσία Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.
06/03/2017: Παράταση δήλωσης μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2016-2017
06/03/2017: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων των φοιτητών για το Erasmus
23/02/2017: Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου Ιατρικής 2016-2017
16/02/2017: Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2017
13/02/2017: Εκλογές Μελών ΔΕΠ
13/02/2017: Συγκρότηση ΕΕΠ για θέση Καθηγητή Παθολογίας με έμφαση στα νοσήματα του πεπτικού συστήματος
06/02/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος
31/01/2017: Δικαιολογητικά-Αίτηση Oρκωμοσίας
27/01/2017: Συμπληρωματική εγγραφή επιτυχόντων Π.Μ.Σ. Ανθρώπινης Αναπαραγωγής
27/01/2017: Προκήρυξη Π.Μ.Σ Προγεννητικός Έλεγχος - Αντισύλληψη - Τοκέτος
26/01/2017: Κατατακτήριες 2016-2017 - Επικύρωση αποτελεσμάτων
20/01/2017: Πρόγραμμα εξεταστικής Φεβρουαρίου 2017
18/01/2017: Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ(Βιοχημείας)1308.20.12.2016
18/01/2017: Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ(Οφθαλμολογία)1308.20.12.2016
18/01/2017: Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ(Νευρολογίας)1344.28.12.2016
18/01/2017: Ορισμός Αξιολογητών(Νεφρολογίας,Φαρμακολογίας,Ψυχιατρικής)
12/01/2017: Πρόσληψη διδασκόντων εαρινού εξαμήνου 2016-2017
12/01/2017: Προκήρυξη Π.Μ.Σ. Κλινική φαρμακολογία Θεραπευτική - Προκήρυξη 8ου κύκλου
12/01/2017: Εισακτέοι Μ.Π.Σ. Αθρώπινη Αναπαραγωγή
09/01/2017: Εκλογές Μελών ΔΕΠ 12.1.2017
09/01/2017: Ορισμός Ειδικών Επταμελών Επιτροπών για θέσεις ΔΕΠ