Αρχείο ανακοινώσεων

11/07/2018: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018 - 2019
20/06/2018: Έγκριση έναρξης μεταδιδακτορικής έρευνας κα Ευαγγελινή Ευγενή
20/06/2018: Παράταση σύμβασης της Πανεπιστημιακής Υποτρόφου κας Ειρήνης ΜΠΙΖΙΩΤΑ στην Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική
20/06/2018: Ορισμός της 3μελούς εισηγητικής επιτροπής για τη μονιμοποίηση του κ. Στέργιου Βραδέλη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Παθολογία με έμφαση στις παθήσεις του πεπτικού" (ΑΡΡ: 6118)
20/06/2018: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Αχιλλέα Σιωζόπουλου
20/06/2018: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της Διδακτορικής Διατριβής της κας Παρασκευής Πιτσαρή
19/06/2018: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ορισμός 3μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την παρακολούθηση της ΔΔ του Δημήτριου ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
19/06/2018: Ορισμός 3μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την παρακολούθηση της ΔΔ του Μιχαήλ ΠΕΤΡΙΔΗ
19/06/2018: Ορισμός 3μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την παρακολούθηση της ΔΔ του Δημήτριου ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
18/06/2018: Ορκωμοσία Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ
18/06/2018: Ανακοίνωση Προκήρυξης Επ.Καθηγητή Παθολογικής Ανατομίας
15/06/2018: Πρόσκληση στην αριθμ.34/12 Ιουλίου 2018 συνεδρίαση για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Μικροβιολογία" (υποψήφια Επικ. Καθηγήτρια κα Μαρία Πανοπούλου)
14/06/2018: Πρόσκληση αριθ. 32/12-07-2018 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Παιδιατρική", ΑΡΡ: 3777
14/06/2018: Κοινοποίηση ΗΔ αριθ. 33/12-07-2018 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Παιδιατρική-Παιδιατρική Αιματολογία/Ογκολογία", ΑΡΡ: 3779 (εξέλιξη Αναπληρωτή Καθηγητή Ελπιδοφόρου Μανταδάκη)
13/06/2018: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Χειρουργικής και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων
11/06/2018: Διαγραφή υποψήφιων διδακτόρων
11/06/2018: Διαγραφή υποψήφιων διδακτόρων λόγω παρέλευσης μεγάλου διαστήματος από την ημέρα που εξέλιπαν ή παραιτήθηκαν οι επιβλέποντες και δεν έχει γίνει αντικατάταση τους
11/06/2018: Ολοκλήρωση διδακτορικής διατριβής υποψήφιων διδακτόρων που έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) ετών
07/06/2018: Πρόσκληση σε συνεδρίαση για τη μονιμοποίηση του κ. Στέργιου Βραδέλη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Παθολογία με έμφαση στις παθήσεις του πεπτικού"
07/06/2018: Ορθή Επανάληψη-Συγκρότηση 7μελούς συμβουλευτικής επιτροπής ΔΔ κ. Δρόσος Ιωάννης
06/06/2018: Ανακοίνωση Προκήρυξης Αν.Καθηγητή Μαιευτικής-Γυναικολογίας
06/06/2018: Πρόσληψεις ακαδημαϊκών υποτρόφων & παράταση σύμβασης πανεπιστημιακού υποτρόφου
04/06/2018: Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου & Σεπτεμβρίου 2018
01/06/2018: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής της κας Ειρήνης Φιλίδου
01/06/2018: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής του κ. Γεωργίου Βραχιώλια
01/06/2018: Erasmus Σπουδών 2018-2019
01/06/2018: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής του κ. Μιχαήλ Πλατανά
01/06/2018: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής του κ. Χαράλαμπου Παπαδόπουλου.
01/06/2018: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής Υποψήφιου Διδάκτορα κ. Κωνσταντίνου Αρχοντογεώργη
31/05/2018: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για μονιμοποίηση κ.Στέργιου Βραδέλη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Παθολογία με έμφαση στις παθήσεις του πεπτικού"
29/05/2018: Συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της ΔΔ κ. Ιωάννη Δρόσου
29/05/2018: Συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της ΔΔ κας Στέλλας Αρελάκη
09/05/2018: Πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής(Erasmus Traineeships 2018-2019)
08/05/2018: Ανακοίνωση Προκήρυξης Μαιευτικής-Γυναικολογίας
04/05/2018: Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο στην "Υγιεινή"
04/05/2018: Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του υποψηφίου για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό σντικέιμενο "Παιδιατρική- Παιδιατρική Αιματολογία/Ογκολογία"
04/05/2018: Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του υποψηφίου για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Παιδιατρική"
04/05/2018: Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του υποψηφίου για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αν. Καθηγητή στο γνωστικό Αντικέιμενο "Μικροβιολογία"
03/05/2018: ΣΙΤΙΣΗ & ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2018-2019
02/05/2018: Σεμινάριο Συρραφής Τραύματος
30/04/2018: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής δδ του κ. Γεωργίου Βασταρδή
30/04/2018: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής δδ της κας Ευαγγελίας Κασάπη
30/04/2018: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής δδ κ. Νικόλαου Κολέτσα
30/04/2018: Προκήρυξη θέσης ακαδημαϊκού υποτρόφου με ειδικότητα στη Γενική Παθολογία
30/04/2018: Παράταση μεταδιδακτορικής έρευνας που εκπονεί ο κ. Ευστράτιος Καραβασίλης
18/04/2018: Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Επικ.Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο στην "Υγιεινή"
18/04/2018: Πρόσκληση σε συνεδρίαση για πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Παιδιατρική"
18/04/2018: Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο "Παιδιατρική -Παιδιατρική Αιματολογία/ Ογκολογία".
18/04/2018: Πρόσκληση σε συνεδρίαση για πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στην Μικροβιολογία
17/04/2018: Συγκρότηση Εκλεκτορικού για μια θέση ΔΕΠ Καθηγητή στην Παιδιατρική-Παιδιατρική Αιματολογία
17/04/2018: Συγκρότηση Εκλεκτορικού για μια θέση ΔΕΠ Καθηγητή στην Παιδιατρική
17/04/2018: Συγκρότηση Εκλεκτορικού για μια θέση ΔΕΠ Αναπληρωτή Καθηγητή στην Μικροβιολογία
17/04/2018: Προκήρυξη θέσης ακαδημαίκού υποτρόφου κατόχου πτυχίου Βιολογίας
17/04/2018: Παράταση μεταδιδακτορικής έρευνας κ. Γεωργίου Δροσάτου
17/04/2018: Ορισμός εξεταζόμενων μαθημάτων στις κατατακτήριες εξετάσεις 2018-2019
17/04/2018: Έγκριση έναρξης μεταδιδακτορικής έρευνας κ. Γρηγόριου Τσουκαλά
09/03/2018: Ορκωμοσία Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.
07/03/2018: Έντυπο νεοεισαχθέντος φοιτητή
07/03/2018: Κατατακτήριοι Φοιτητές Έτους Εισαγωγής 2017-2018
07/03/2018: Βεβαιώσεις Περάτωσης(Γραμματέια Φοιτητικών Θεμάτων)
06/03/2018: Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου Ιατρικής 2017-2018
06/03/2018: Έγκριση έναρξης μεταδιδακτορικής έρευνας κ. Γεωργίου Τσακαλδήμη
06/03/2018: Διακοπή της σύμβασης του κ. Χρήστου Αργυρίου ως Ακαδημαϊκού Υποτρόφου
06/03/2018: Εγγραφή επιλαχόντα στις κατατακτήριες εξετάσεις έτους 2017-2018
06/03/2018: Επικύρωση του πίνακα επιτυχόντων ΔΜΠΣ Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία ασθενειών & Συμπληρωματική επιλογή εισακτέων ΠΜΣ Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια
06/03/2018: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος
06/03/2018: Πρόσληψεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων
06/03/2018: Ορισμοί 3μελών συμβουλευτικών επιτροπών για τις παρακολούθησεις Δ.Δ.
22/02/2018: Δικαιολογητικά Ορκωμοσίας Φοιτητών Τμήματος Ιατρικής
21/02/2018: Πρόγραμμα 9ου Καρδιολογικού Συνεδρίου Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής Δ.Π.Θ.
16/02/2018: 2η Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Υποψηφιότητας(ERASMUS+TRAINEESHIPS 2017-2018)
14/02/2018: Βιβλιάρια Σπουδών
14/02/2018: Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2017-2018
31/01/2018: Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
26/01/2018: Χορήγηση υποτροφίας προπτυχιακών σπουδών
26/01/2018: Συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για τη διδ. διατριβή κ. Νικολάου Βορδού
26/01/2018: Προκήρυξη θέσεων ακαδημαϊκών υποτρόφων
26/01/2018: Πίνακας εισακτέων στο ΠΜΣ με τίτλο Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια
26/01/2018: Ορισμοί τριμελών επιτροπών
26/01/2018: Έγκριση έναρξης μεταδιδακτορικής έρευνας
26/01/2018: Διακοπή σύμβασης ακαδημαϊκού υποτρόφου
24/01/2018: Επικύρωση αποτελεσμάτων κατατακτηρίων εξετάσεων έτους 2017-2018
24/01/2018: Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018
12/01/2018: Ετήσιοι Απολογισμοί του Π.Μ.Σ με τίτλο: «Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας»
09/01/2018: Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ(Μικροβιολογία)1358.28.12.2017
28/12/2017: Ανάρτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πράξη της Ακαδημαϊκής Εμπειρίας
28/12/2017: Ετήσιοι απολογισμοί 2016-2017 ΠΜΣ στη Βιοηθική, ΔΠΘ
28/12/2017: Ετήσιοι απολογισμοί 2012-2017 του ΠΜΣ στη Χειρουργική Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος του ΔΠΘ
27/12/2017: Οικ. Απολογισμοί ΠΜΣ "Αγγειακά Εγκαφαλικά Επεισόδια" ετών 2015-2017
27/12/2017: Οικ Απολογισμός ΠΜΣ "Βιο-Ιατρικές & Μοριακές Επιστ. στη Διάγνωση & Θεραπεία Ασθενειών" ετών 2015-2017
27/12/2017: Ετήσιοι απολογισμοί 2012-2017 του ΠΜΣ Κοινωνική Ψυχιατρική ΔΠΘ
22/12/2017: Διαβιβαστικό Απολογισμού οικονομικών ετών 2015,2016,2017 ΠΜΣ Ανθρώπινη Αναπαραγωγή ΔΠΘ
22/12/2017: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Π.Μ.Σ. "ΚΛΙΝΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ" ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.
22/12/2017: Απολογισμοί του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική»
21/12/2017: Αποστολή των ετήσιων απολογισμών του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ.
21/12/2017: Επιλογή επιλαχόντων στο ΜΠΣ με τίτλο Κοινωνική Ψυχιατρική
21/12/2017: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση δδ κ. Μάριου Βελώνη
21/12/2017: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση δδ κα Χρυσούλα Κορδελλά
21/12/2017: Aπολογισμός εσόδων-εξόδων -2013 -2017 ΜΠΣ Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία
21/12/2017: Συμπληρωματική προκήρυξη υποβολής υποψ. για το ΜΠΣ με τίτλο Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια
21/12/2017: Ορισμός τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση ΔΔ κα Τσακά
21/12/2017: Συμπλήρωση του πίνακα εισακτέων στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο ΜΠΣ στη Βιοηθική
21/12/2017: Ορισμός τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση ΔΔ κ.Κουγιουμτζής
21/12/2017: Πρόσληψη Διδασκόντων
21/12/2017: Επικύρωση του πίνακα εισακτέων στο ΜΠΣ με τίτλο Ανθρώπινη Αναπαραγωγή
21/12/2017: Ορισμός 7μελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής της κας Αθανασίας Πατούση
18/12/2017: Ορισμός εισηγητικής Επιτροπής για αξιολόγηση υποψηφίου για μια θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Ακτινολογία"
11/12/2017: Ανακοίνωση Προκήρυξης Παιδιατρικής,Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας
04/12/2017: Ορισμός τριμελούς συμβουλευτκής επιτροπής για δδ της κας Μαρίας Ρωμανίδου
04/12/2017: Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για μια θέση Καθηγητή στην Πειραματική Χειρουργική
04/12/2017: Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για μια θέση Καθηγητή στην Φυσιολογία
04/12/2017: Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την εκλογή Αν.Καθηγητή στο γνωστικό αντικέιμενο Ορθοπαιδική
04/12/2017: Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την εκλογή Καθηγητή στο γνωστικό αντικέιμενο Παθολογία-Σακχαρώσης Διαβήτης
04/12/2017: Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την εκλογή Αν.Καθηγητή στο γνωστικό αντικέιμενο Ακτινολογία
30/11/2017: Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης Καθηγητή στην Φυσιολογία
30/11/2017: Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης Αν.Καθηγητή στην Ακτινολογία
30/11/2017: Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης Καθηγητή στην Πειραματική Χειρουργική
30/11/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για πλήρωση θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό_Πληροφορική
30/11/2017: Εγκριση Εισηγητικής Εκθεσης για Παν/μιακό Υπότροφο Αγγειοχειορυγικής
30/11/2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Διδασκόντων Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα
28/11/2017: Έλεγχος δικαιολογητικών υποψηφίων στις κατατακτήριες εξετάσεις-Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής εξετάσεων
21/11/2017: Εκπροσώπηση φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ.
21/11/2017: Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για μονιμοποίηση κ. Περικλή Παναγόπουλου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Παθολογία με έμφαση στις λοιμώξεις"
15/11/2017: Ανακοίνωση συγκρότησης Επιτροπών για το έτος 2018 και ορισμός των μελών τους με διαδικασία κλήρωσης της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ.
15/11/2017: Πρακτικό ελέγχου εκλογιμότητας-ανακήρυξης υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα
14/11/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΠΜΣ
14/11/2017: Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Εσωτερικής Παθολογίας
14/11/2017: Πρακτικό εκλογιμότητας-ανακήρυξης υποψηφίων για ανάδειξη Διευθυντή Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα
10/11/2017: Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για εκλογές ανάδειξης Διευθυντή Τομέα Εσωτερικής Παθολογίας
10/11/2017: Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για εκλογές ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Λειτουργικού- Κλινικοεργαστηριακού
10/11/2017: Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για εκλογές ανάδειξης Διευθυντή Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα
10/11/2017: Ορθή Επανάληψη_Ανακοίνωση διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών Τμήματος Ιατρικής
10/11/2017: Εγγραφή Αθλητών 2017-2018
10/11/2017: Ανακοίνωση διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών Τμήματος Ιατρικής
07/11/2017: Συνεδριάσεις Εκλεκτορικών Σωμάτων 16.11.17
07/11/2017: Μετεγραφές 2017-2018
06/11/2017: Πρακτικό ελέγχου εκλογ.για την εκλογή Δ/ντιού Τομέα Νευρ.Συστ.και Αισθ.Οργανων
06/11/2017: Ορισμός μελών εφορευτικής επιτροπής τομέων
06/11/2017: Ορισμοί εισηγητικών επιτροπών
03/11/2017: ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝ ΠΑΘ/ΓΙΑΣ (Υποψηφιότητες)
03/11/2017: Διαβίβαση πρακτικού Εφορευτικής Επιτροπής ελέγχου εκλογιμότητας - ανακήρυξη υποχηφίων για τη θέση Διευθυντή Χειρουργικού Τομέα από
03/11/2017: ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
02/11/2017: Ανάκληση Πράξης Ορισμού Εφορευτικής Επιτροπής εκλογών Διευθυντή του Τομέα Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού
02/11/2017: Ανάκληση Πράξης Ορισμού Εφορευτικής Επιτροπής εκλογών Διευθυντή του Τομέα Μορφολογικού-Κλινοεργαστηριακού
02/11/2017: Ανάκληση Πράξης Ορισμού Εφορευτικής Επιτροπής εκλογών Διευθυντή του Τομέα Εσωτερικής Παθολογίας
01/11/2017: Ορισμός μελών Εφορευτικής Επιτροπής για εκλογές ανάδειξης Διευθυντή Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα
01/11/2017: Συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της ΔΔ κου Κωνσταντίνου Λειβαδίτη
01/11/2017: Συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της ΔΔ κου Παναγιώτη Ξενιτίδη
31/10/2017: Συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της ΔΔ κου Δημήτριου Γαλιατσάτου
31/10/2017: Συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της ΔΔ κου Δημήτριου Κοσμίδη
31/10/2017: Συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της ΔΔ κας Χριστίνας Νικολαϊδου
31/10/2017: Συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της ΔΔ κας Μαρίας Κουρούπη
30/10/2017: Έναρξη διανομής χειμερινού εξαμήνου 2017-18
27/10/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για μονιμοποίηση Περικλή Παναγόπουλου στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
27/10/2017: Επικύρωση πίνακα εισακτέων στο ΠΜΣ_Ιατρική του Ύπνου
27/10/2017: Εισακτέοι ΜΠΣ στη Βιοηθική Ακ. Έτος 2017-2018
27/10/2017: Επιλογή εισακτέων ΠΜΣ Χειρουργική H–Χ–Π Ακ. Έτος 2017-2018
27/10/2017: Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο ΠΜΣ_Βιο-ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στην Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών
26/10/2017: Αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις
17/10/2017: Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018
16/10/2017: Συνεδριάσεις Εκλεκτορικών Σωμάτων 31.10.2017
12/10/2017: Χορήγηση κωδικών σε πρωτοετείς φοιτητές(ειδικές καηγορίες)
12/10/2017: Προκηρύξεις Εκλογών Διευθυντών Τομέων Ιατρικής
10/10/2017: Open HelMSIC Week 9-13 October
10/10/2017: Ανακοίνωση Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2017-2018
10/10/2017: Ανακοίνωση για το Στεγαστικό Επίδομα 2017-2018
10/10/2017: Δικαιολογητικά εγγραφών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις
10/10/2017: Δικαιολογητικά Εγγραφής Ελλήνων του Εξωτερικού & Τεκνων Εξωτερικού
06/10/2017: Πρόσληψη πανεπιστημιακού υποτρόφου
06/10/2017: Προκήρυξη υποτροφίας προπτυχιακών φοιτητών
05/10/2017: Προκήρυξη θέσης πανεπιστημιακού υποτρόφου
05/10/2017: Συμπλήρωση κενών κατατακτηρίων εξετάσεων έτους 2016-2017
03/10/2017: Επικύρωση του πίνακα εισακτέων στο ΠΜΣ Κοινωνική Ψυχιατρική
02/10/2017: Χορήγηση Κωδικών σε Πρωτοετείς Φοιτητές
29/09/2017: Συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση ΔΔ κας.Γεωργουλίδου
29/09/2017: Συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση ΔΔ κ.Μπούρου
29/09/2017: Επικύρωση του πίνακα εισακτέων στο ΠΜΣ Προγεννητικός έλεγχος-Αντισύλληψη-Τοκετός
29/09/2017: Συμπλήρωση πίνακα εισακτέων στο ΠΜΣ Κλινική-Χειρουργική Ανατομία
29/09/2017: Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο ΠΜΣ Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια
29/09/2017: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ_ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΠΘ
29/09/2017: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
29/09/2017: Συμπληρωματική Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για το ΠΜΣ Ιατρική του Ύπνου
29/09/2017: Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο ΠΜΣ Ανθρώπινη Αναπαραγωγή
29/09/2017: Ορκωμοσία Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ. 19.10.2017
28/09/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για μονιμοποίηση κ. Παυλίδη
28/09/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για Καθηγητή Πλαστικής Χειρουργικής
28/09/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για μονιμοποίηση κ. Παναγόπουλου
28/09/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για μονιμοποίηση κ. Ξενίδη
28/09/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για μονιμοποίηση κας Τερζούδη
28/09/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για Επίκουρο Καθηγητή Παθολογίας με έμφαση στις λοιμώξεις
28/09/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για Αναπληρωτή Καθηγητή Ορθοπαιδικής
28/09/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για Καθηγητή Παθολογίας-Σακχαρώδης Διαβήτης
28/09/2017: Συνεδριάσεις Εκλεκτορικών Σωμάτων τον Οκτώβριο
27/09/2017: Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018
21/09/2017: Εγκύκλιος Εγγραφών αλλοδαπών με ΑΔΑ
20/09/2017: Υποβολή υποψηφιοτήτων για εκλογή Διευθυντών Τομέων Τμ. Ιατρικής
14/09/2017: 2ηΟρθη επαναληψη προσκλησης Τομέα Χειρουργικής
14/09/2017: Ορθή επανάληψη πρόσκλησης Τομέα Χειρουργικής
14/09/2017: Ορθή επανάληψη πρόσκλησης Τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων
14/09/2017: Ορθή επανάληψη πρόσκλησης Τομέα Υγείας Παιδιού
14/09/2017: Προκήρυξη εκλογών Διευθυντή Τομέα Γενικής Παθολογίας
14/09/2017: Προκήρυξη εκλογών Διευθυντή Τομέα Εσωτερικής Παθολογίας
14/09/2017: Προκήρυξη εκλογών Διευθυντή Τομέα Ψυχιατρικής
14/09/2017: Προκήρξη εκλογών Διευθυντή Τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων
14/09/2017: Προκήρξη εκλογών Διευθυντή Τομέα Υγείας Παιδιού
14/09/2017: Προκήρξη εκλογών Διευθυντή Τομέα Χειρουργικής
13/09/2017: Προκήρυξη εκλογών για Διευθυντή Μορφολογικού_Κλινικοεργαστηριακού Τομέα
13/09/2017: Προκήρυξη εκλογών για Διευθυντή Λειτουργικού_Κλινικοεργαστηριακού Τομέα
11/09/2017: Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών 2017-2018
07/09/2017: Εγγραφή Πρωτοετών Φοιτητών Ειδικής Κατηγορίας
07/09/2017: Ανακοίνωση Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών 2017-2018
06/09/2017: Προκήρυξη 4ου κύκλου του ΠΜΣ «Ιατρική του Ύπνου» 2017-2018
06/09/2017: Δικαιολογητικά Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών
06/09/2017: Συνεδριάσεις Εκλεκτορικών Σωμάτων(21.9.2017)
01/09/2017: Ανακοινώσεις Προκηρύξεων
01/09/2017: Εκλογές Καθηγητών 19.9.2017(Ωτορινολαρυγγολογία)
01/09/2017: Συνεδριάσεις Εκλεκτορικών Σωμάτων(14.9.2017-19.9.2017)
20/07/2017: Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση θέσης Καθηγητή Πυρηνικής Ιατρικής
20/07/2017: Πίνακας Επιτυχόντων-Επιλαχόντων του Δ.Π.Μ.Σ. Λοιμώδη Νοσήματα-Διεθνής Ιατρική
18/07/2017: Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2017
12/07/2017: Ανακοίνωση προκήρυξης Πλαστικής Χειρουργικής
04/07/2017: Προκήρυξη θέσης Πανεπιστημιακού Υποτρόφου
21/06/2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Δ.Π.Θ.
16/06/2017: Ορκωμοσία Τμήματος Ιατρικής
06/06/2017: Διαγωνισμός ζωγραφικής από το Εργ. Ανατομίας 2017
06/06/2017: Πρόσληψη πανεπιστημιακών υποτρόφων
06/06/2017: Παράταση χρόνου υποβολής υποψηφιοτήτων για ΠΜΣ _Προγεννητικός έλεγχος-αντισύλληψη-τοκετός
06/06/2017: Παράταση σύμβασης πανεπιστημιακού υποτρόφου κ.Παπαγόρα
06/06/2017: Συγκροτήσεις εκλεκτορικών σωμάτων
06/06/2017: Παράταση χρόνου υποβολής υποψηφιοτήτων για ΠΜΣ _Κλινική-Χειρουργική Ανατομία
06/06/2017: Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2017
26/05/2017: Προκηρύξεις Θέσεων ΔΕΠ(Παθολογία-Λοιμώξεις-Ορθοπαιδική)416.05-05-2017
23/05/2017: Προκήρυξη ΔΠΜΣ Λοιμώδη Νοσήματα – Διεθνής Ιατρική Απο το εργαστήριο στην κλινική πράξη
18/05/2017: Ανακοίνωση Προκήρυξης Πυρηνικής Ιατρικής
18/05/2017: Συνεδριάσεις Εκλεκτορικών Σωμάτων
15/05/2017: Συγκροτήσεις Εκλεκτορικών Σωμάτων.
05/05/2017: Προκήρυξη 2 κύκλου του ΠΜΣ Κλινική-Χειρουργική Ανατομία 2017
04/05/2017: Ανακοίνωση Εργαστηρίου Φυσιολογίας Αναπαραγωγής-Τεχνητής Γονιμοποίησης
18/04/2017: Συγκρότηση Ειδικής 7μελούς Επιτροπής για θέση Αναπληρωτή στο γν.αντ.'Ωτορινολαρυγγολογία
07/04/2017: Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης Erasmus
06/04/2017: Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων στο ΠΜΣ 'Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία'
05/04/2017: Συμπλήρωση πίνακα εισακτέων στο ΠΜΣ 'Βιοιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση κ Θεραπεία Ασθενειών'
05/04/2017: Πρόσληψη διδάσκοντα
03/04/2017: Ορισμός εξεταζόμενων μαθημάτων στις κατατακτήριες 2017-2018
23/03/2017: Εκλογές μελών ΔΕΠ 4.4.2017
20/03/2017: Πρόσληψη διδασκόντων με το ΠΔ 407(Ανατομία ΙΙ)
15/03/2017: Δήλωση Συγγραμάτων εαρινού εξαμήνου 2016-2017
08/03/2017: Νέα Παράταση Δηλώσεων Εαρινού Εξαμήνου 2016-17
06/03/2017: Ορκωμοσία Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.
06/03/2017: Παράταση δήλωσης μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2016-2017
06/03/2017: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων των φοιτητών για το Erasmus
23/02/2017: Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου Ιατρικής 2016-2017
16/02/2017: Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2017
13/02/2017: Εκλογές Μελών ΔΕΠ
13/02/2017: Συγκρότηση ΕΕΠ για θέση Καθηγητή Παθολογίας με έμφαση στα νοσήματα του πεπτικού συστήματος
06/02/2017: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος
31/01/2017: Δικαιολογητικά-Αίτηση Oρκωμοσίας
27/01/2017: Συμπληρωματική εγγραφή επιτυχόντων Π.Μ.Σ. Ανθρώπινης Αναπαραγωγής
27/01/2017: Προκήρυξη Π.Μ.Σ Προγεννητικός Έλεγχος - Αντισύλληψη - Τοκέτος
26/01/2017: Κατατακτήριες 2016-2017 - Επικύρωση αποτελεσμάτων
20/01/2017: Πρόγραμμα εξεταστικής Φεβρουαρίου 2017
18/01/2017: Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ(Βιοχημείας)1308.20.12.2016
18/01/2017: Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ(Οφθαλμολογία)1308.20.12.2016
18/01/2017: Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ(Νευρολογίας)1344.28.12.2016
18/01/2017: Ορισμός Αξιολογητών(Νεφρολογίας,Φαρμακολογίας,Ψυχιατρικής)
12/01/2017: Πρόσληψη διδασκόντων εαρινού εξαμήνου 2016-2017
12/01/2017: Προκήρυξη Π.Μ.Σ. Κλινική φαρμακολογία Θεραπευτική - Προκήρυξη 8ου κύκλου
12/01/2017: Εισακτέοι Μ.Π.Σ. Αθρώπινη Αναπαραγωγή
09/01/2017: Εκλογές Μελών ΔΕΠ 12.1.2017
09/01/2017: Ορισμός Ειδικών Επταμελών Επιτροπών για θέσεις ΔΕΠ