Πρόγραμμα απονομής του τίτλου της Eπίτιμης Καθηγήτριας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ της Καθηγήτριας Vanda A. Lennon, M.D., Ph.D.