Δρομολόγια Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξ/πολης δωρεάν μετακίνησης φοιτητών Δ.Π.Θ από 02-09-2019 έως 30-09-2019Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ AΠΟ 01-09-2019-1.doc


29-08-2019 (sterzaki)