ΠΑΡΑΤΑΣΗ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΔΠΜΣ του τμήματος Ιατρικής και του τμήματος ΜΒΓ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 με τίτλο "Λοιμώδη Νοσήματα -Διεθνής Ιατρική: από το εργαστήριο στην κλινική πράξη"