Προκήρυξη μιας θέσης Ακαδημαϊκού Υποτρόφου, Ειδικού Οφθαλμιάτρου, στο γνωστικό αντικείμενο της Οφθαλμολογίας για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής