Συγκρότηση ΕΣ για την πλήρωσης μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία" (ΑΡΡ:10809)