Πρόσληψη της κας Παναγούλας Οικονόμου ως Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στη Β' Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ