Πρόσκληση αριθ. 17/15-07-2019 του Ε.Σ. για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Χειρουργικής στο γνωστικό αντικείμενο" Ωτορινολαρυγγολογία" ΑΡΡ:00001293588