Πρόσκληση αριθμ. 19/16 Ιουλίου 2019 του Ε.Σ και της Συνέλευσης του Τμήματος για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο "Ανατομία" (ΑΡΡ:9288)Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Πρόσκληση πλήρωσης μιας θέσης -Ανατομία.pdf


04-07-2019 (sterzaki)