Προκήρυξη της θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου Ελέγχου και Αναφοράς Ειδικών Λοιμώξεων, με 3ετή θητεία, από 01-09-2019 έως 31-08-2022