Προκήρυξη της θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου Πληροφορικής, με 3ετή θητεία, από 01-09-2019 έως 31-08-2022