Προκήρυξη, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο 10ο κύκλο του ΠΜΣ «Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική» του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ