Ορκωμοσία Τμ. Ιατρικής στις 23 Ιουλίου(Δικαιολογητικά & Αίτηση)