Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής της κας Μαρίας Μπάμπαλη (Ορθή Επανάληψη)