Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής του κ. Θεμιστοκλή Τζατζαϊρη (Ορθή Επανάληψη)