Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Ε.Σ. για τη μονιμοποίηση του κ. Ιωάννη Καρακασιλιώτη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Ιατρική Βιολογία"Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Πρόσκληση ΕΣ Ιατρική Βιολογία.pdf-1.pdf


18-03-2019 (sterzaki)