Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής της κας Μαρίας Παναγοπούλου-Πανταζή