Ορθή Επανάληψη-Πρόσκληση του Ε.Σ. για την επανάληψη της διαδικασίας ορισμού 3μελούς εισηγητικής επιτροπής για την πλήρωση θέσης Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Μαιευτική-Γυναικολογία με έμφαση στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση"