Πρόσκληση του Ε.Σ. για τον ορισμό 3μελούς εισηγητικής επιτροπής για την πλήρωση θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Ιατροδικαστική-Τοξικολογία"