Πρόσκληση αριθ. 11/21-02-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Παθολογία"Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Πρόσκληση Εκλεκτορικού Σώματος Παθολογία.pdf


07-02-2019 (sterzaki)