Πρόσκληση του Ε.Σ. για τον ορισμό 3μελούς εισηγητικής επιτροπής για την πλήρωση θέσης Αν. Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Πνευμονολογία"