Εργαστήριο Ομαδικής Συμβουλευτικής από την Δ.Σ.Π.Φ.