Συγκρότηση ΕΣ για την πλήρωση μιας θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Πνευμονολογία" (ΑΡΡ:8704)