Συγκρότηση ΕΣ για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Ιατροδικαστική-Τοξικολογία" (ΑΡΡ:8746)