Ορισμός 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Μαιευτική-Γυναικολογία" (ΑΡΡ:6494)