Πρακτικό 3μελούς εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στα συλλογικά όργανα στου Τμήματος ΙατρικήςΑκολουθούν 1 αρχεία:
1. Πρακτικό ΕΔΙΠ.pdf


02-11-2018 (sterzaki)