Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής της κας Ευσταθίας Γιαννακοπούλου