Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής του κ. Πασχάλη Ντόλιου