Ορθή Επανάληψη-Εκλογή εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ