Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για τη μονιμοποίηση του κ. Γεώργιου Χαλικιά στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Καρδιολογία"