Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για τη μονιμοποίηση του κ. Σταύρου Ανευλαβή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Πνευμονολογία"