Ορισμός της 3μελούς εισηγητικής επιτροπής για τη μονιμοποίηση του κ. Στέργιου Βραδέλη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Παθολογία με έμφαση στις παθήσεις του πεπτικού" (ΑΡΡ: 6118)

ΔΠΘ/ΤΙΑΤΡ/51635/5634


Ακολουθούν 1 αρχεία:
Ορισμός 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής - Βραδέλης (μονιμοποίηση).pdf.pdf

20/6/2018 2:21:37 μμ (Δημοσχάκη Τάνια)