Ορισμός 3μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την παρακολούθηση της ΔΔ του Μιχαήλ ΠΕΤΡΙΔΗ

ΔΠΘ/ΤΙΑΤΡ/50470/5542


Ακολουθούν 1 αρχεία:
Ορισμός 3μελούς συμβ.επιτροπής - Πετρίδης.pdf.pdf

19/6/2018 12:59:49 μμ (Δημοσχάκη Τάνια)