Διαγραφή υποψήφιων διδακτόρων λόγω παρέλευσης μεγάλου διαστήματος από την ημέρα που εξέλιπαν ή παραιτήθηκαν οι επιβλέποντες και δεν έχει γίνει αντικατάταση τους

ΔΠΘ/ΤΙΑΤΡ/49307/5397


Ακολουθούν 1 αρχεία:
Διαγραφή υποψήφιων διδακτόρων_1.pdf.pdf

11/6/2018 9:23:47 πμ (Τερζακη Σταυρουλα)