Πρόσκληση σε συνεδρίαση για τη μονιμοποίηση του κ. Στέργιου Βραδέλη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Παθολογία με έμφαση στις παθήσεις του πεπτικού"

ΔΠΘ/ΤΙΑΤΡ/49069/5370


Ακολουθούν 1 αρχεία:
Πρόσκληση σε συνεδρίαση για τη μονιμοποίηση του κ. Στέργιου Βραδέλη.pdf.pdf

7/6/2018 3:13:38 μμ (Κυρκούδη Aλεξάνδρα)