Πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής(Erasmus Traineeships 2018-2019)