Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο στην "Υγιεινή"

ΔΠΘ/ΤΙΑΤΡ/43760/4863


Ακολουθούν 1 αρχεία:
Πρόσκληση σε συνεδρίαση για μια θέση ΔΕΠ Επίκουρου Καθηγητή στην Υγιεινή.pdf.pdf

4/5/2018 2:41:57 μμ (Κυρκούδη Aλεξάνδρα)