Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του υποψηφίου για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Παιδιατρική"

ΔΠΘ/ΤΙΑΤΡ/43657/4853


Ακολουθούν 1 αρχεία:
Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για μια θέση ΔΕΠ Καθηγητή στην Παιδιατρική.pdf.pdf

4/5/2018 10:35:10 πμ (Τερζακη Σταυρουλα)