Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του υποψηφίου για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αν. Καθηγητή στο γνωστικό Αντικέιμενο "Μικροβιολογία"

ΔΠΘ/ΤΙΑΤΡ/43655/4852


Ακολουθούν 1 αρχεία:
Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για μια θέση ΔΕΠ Αν. Καθηγητή στην Μικροβιολογία.pdf.pdf

4/5/2018 10:29:59 πμ (Τερζακη Σταυρουλα)