Διακοπή της σύμβασης του κ. Χρήστου Αργυρίου ως Ακαδημαϊκού Υποτρόφου