Ανακοίνωση διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών Τμήματος Ιατρικής

ΔΠΘ/ΤΙΑΤΡ/15187/1556


Ακολουθούν 1 αρχεία:
Ανακοίνωση διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών Τμήματος Ιατρικής.pdf.pdf

10/11/2017 9:39:46 πμ (Κυρκούδη Aλεξάνδρα)