Συνεδριάσεις Εκλεκτορικών Σωμάτων(14.9.2017-19.9.2017)