Ανακοινώσεις

12/01/2018: Ετήσιοι Απολογισμοί του Π.Μ.Σ με τίτλο: «Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας»
09/01/2018: Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ(Μικροβιολογία)1358.28.12.2017
28/12/2017: Ανάρτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πράξη της Ακαδημαϊκής Εμπειρίας
28/12/2017: Ετήσιοι απολογισμοί 2016-2017 ΠΜΣ στη Βιοηθική, ΔΠΘ
28/12/2017: Ετήσιοι απολογισμοί 2012-2017 του ΠΜΣ στη Χειρουργική Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος του ΔΠΘ
27/12/2017: Οικ. Απολογισμοί ΠΜΣ "Αγγειακά Εγκαφαλικά Επεισόδια" ετών 2015-2017
27/12/2017: Οικ Απολογισμός ΠΜΣ "Βιο-Ιατρικές & Μοριακές Επιστ. στη Διάγνωση & Θεραπεία Ασθενειών" ετών 2015-2017
27/12/2017: Ετήσιοι απολογισμοί 2012-2017 του ΠΜΣ Κοινωνική Ψυχιατρική ΔΠΘ
22/12/2017: Διαβιβαστικό Απολογισμού οικονομικών ετών 2015,2016,2017 ΠΜΣ Ανθρώπινη Αναπαραγωγή ΔΠΘ
22/12/2017: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Π.Μ.Σ. "ΚΛΙΝΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ" ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.
22/12/2017: Απολογισμοί του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική»
21/12/2017: Αποστολή των ετήσιων απολογισμών του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ.
21/12/2017: Επιλογή επιλαχόντων στο ΜΠΣ με τίτλο Κοινωνική Ψυχιατρική
21/12/2017: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση δδ κ. Μάριου Βελώνη
21/12/2017: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση δδ κα Χρυσούλα Κορδελλά
21/12/2017: Aπολογισμός εσόδων-εξόδων -2013 -2017 ΜΠΣ Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία
21/12/2017: Συμπληρωματική προκήρυξη υποβολής υποψ. για το ΜΠΣ με τίτλο Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια
21/12/2017: Ορισμός τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση ΔΔ κα Τσακά
21/12/2017: Συμπλήρωση του πίνακα εισακτέων στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο ΜΠΣ στη Βιοηθική
21/12/2017: Ορισμός τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση ΔΔ κ.Κουγιουμτζής
21/12/2017: Πρόσληψη Διδασκόντων

Παλαιότερες ανακοινώσεις...

Add to Google