Ανακοινώσεις

11/07/2018: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018 - 2019
20/06/2018: Έγκριση έναρξης μεταδιδακτορικής έρευνας κα Ευαγγελινή Ευγενή
20/06/2018: Παράταση σύμβασης της Πανεπιστημιακής Υποτρόφου κας Ειρήνης ΜΠΙΖΙΩΤΑ στην Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική
20/06/2018: Ορισμός της 3μελούς εισηγητικής επιτροπής για τη μονιμοποίηση του κ. Στέργιου Βραδέλη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Παθολογία με έμφαση στις παθήσεις του πεπτικού" (ΑΡΡ: 6118)
20/06/2018: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Αχιλλέα Σιωζόπουλου
20/06/2018: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της Διδακτορικής Διατριβής της κας Παρασκευής Πιτσαρή
19/06/2018: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ορισμός 3μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την παρακολούθηση της ΔΔ του Δημήτριου ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
19/06/2018: Ορισμός 3μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την παρακολούθηση της ΔΔ του Μιχαήλ ΠΕΤΡΙΔΗ
19/06/2018: Ορισμός 3μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την παρακολούθηση της ΔΔ του Δημήτριου ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
18/06/2018: Ορκωμοσία Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ
18/06/2018: Ανακοίνωση Προκήρυξης Επ.Καθηγητή Παθολογικής Ανατομίας
15/06/2018: Πρόσκληση στην αριθμ.34/12 Ιουλίου 2018 συνεδρίαση για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Μικροβιολογία" (υποψήφια Επικ. Καθηγήτρια κα Μαρία Πανοπούλου)
14/06/2018: Πρόσκληση αριθ. 32/12-07-2018 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Παιδιατρική", ΑΡΡ: 3777
14/06/2018: Κοινοποίηση ΗΔ αριθ. 33/12-07-2018 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Παιδιατρική-Παιδιατρική Αιματολογία/Ογκολογία", ΑΡΡ: 3779 (εξέλιξη Αναπληρωτή Καθηγητή Ελπιδοφόρου Μανταδάκη)
13/06/2018: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Χειρουργικής και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων
11/06/2018: Διαγραφή υποψήφιων διδακτόρων
11/06/2018: Διαγραφή υποψήφιων διδακτόρων λόγω παρέλευσης μεγάλου διαστήματος από την ημέρα που εξέλιπαν ή παραιτήθηκαν οι επιβλέποντες και δεν έχει γίνει αντικατάταση τους
11/06/2018: Ολοκλήρωση διδακτορικής διατριβής υποψήφιων διδακτόρων που έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) ετών
07/06/2018: Πρόσκληση σε συνεδρίαση για τη μονιμοποίηση του κ. Στέργιου Βραδέλη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Παθολογία με έμφαση στις παθήσεις του πεπτικού"
07/06/2018: Ορθή Επανάληψη-Συγκρότηση 7μελούς συμβουλευτικής επιτροπής ΔΔ κ. Δρόσος Ιωάννης
06/06/2018: Ανακοίνωση Προκήρυξης Αν.Καθηγητή Μαιευτικής-Γυναικολογίας

Παλαιότερες ανακοινώσεις...

Add to Google