Ανακοινώσεις

13/09/2019: Ανανέωση εγγραφής υποψήφιων διδακτόρων για ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
13/09/2019: Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία" (ΑΡΡ: 10809)
13/09/2019: Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο "Αγγειοχειρουργική” (ΑΡΡ:10803)
13/09/2019: Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Ανατομία" (ΑΡΡ:10805)
13/09/2019: Εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων
13/09/2019: Εκλογή ανάδειξης εκπροσώπου των μεταπτυχιακών φοιτητών της ΣΕΥ στην Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης των Π.Μ.Σ και των διδακτορικών διατριβών της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ
13/09/2019: Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών 2019-2020
11/09/2019: Εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
04/09/2019: Πρόγραμμα απονομής του τίτλου της Eπίτιμης Καθηγήτριας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ της Καθηγήτριας Vanda A. Lennon, M.D., Ph.D.
03/09/2019: Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019
03/09/2019: Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Αγγειοχειρουργική" (ΑΡΡ: 10803)
03/09/2019: Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας" (ΑΡΡ: 10809)
03/09/2019: Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Ανατομία" (ΑΡΡ: 10805)
29/08/2019: Δρομολόγια Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξ/πολης δωρεάν μετακίνησης φοιτητών Δ.Π.Θ από 02-09-2019 έως 30-09-2019
28/08/2019: FULBRIGHT GREECE: Προκήρυξη Προγραμμάτων Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 για Έλληνες Πολίτες
21/08/2019: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ακτινολογία με ειδίκευση στην Παιδοακτινολογία"
22/07/2019: ΠΑΡΑΤΑΣΗ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΔΠΜΣ του τμήματος Ιατρικής και του τμήματος ΜΒΓ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 με τίτλο "Λοιμώδη Νοσήματα -Διεθνής Ιατρική: από το εργαστήριο στην κλινική πράξη"
19/07/2019: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο " Ορθοπαιδική"
19/07/2019: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "Ιατρική απεικόνιση στην ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ" ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
18/07/2019: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση ΔΔ – Καβάζης Χρήστος
18/07/2019: Προκήρυξη μιας θέσης Ακαδημαϊκού Υποτρόφου, Ειδικού Οφθαλμιάτρου, στο γνωστικό αντικείμενο της Οφθαλμολογίας για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής

Παλαιότερες ανακοινώσεις...

Add to Google