Επίτιμοι Διδάκτορες

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1.Παναγιότατος Επίσκοπος Θεσσαλονίκης Άνθιμος
2.Γρηγόριος Σκαλκέας, Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ
3.Χαρίσιος Μπουντούλας, Καθηγητής Καρδιολογίας, State University of Ohio, Ακαδημαϊκός
4.Ανδρέας Τζάκης, Καθηγητής Χειρουργικής, University of Miami
5.Rudolf Hohenfellner, Καθηγητής Ουρολογίας, University of Mainz
6.Δημήτριος Ωραιόπουλος, Καθηγητής Νεφρολογίας, University of Toronto
7.Robert Geoffrey Edwards, Καθηγητής Φυσιολογίας, Cambridge University
8.Adrian Lewellyn Harris, Καθηγητής Ογκολογίας, Oxford University
9.Klaus Diedrich, Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Lubeck
10.Κωνσταντίνος Στεφανής, Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής Αθηνών
11.Νικόλαος Ματσιανιώτης, Ακαδημαϊκός
12.Αργύριος Θεοφιλόπουλος, του ερευνητικού κέντρου Scripps Resarch Foundation La Jolla της Καλιφόρνιας
13.Ανδρέας Νικολαϊδης, Ομότιμος Καθηγητής του imperial College School of medicine
14.Δημήτριος Τριχόπουλος, Ακαδημαϊκός
15.Alexander Tobias Teichmann Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Cottingen
16.Paul B.Van Cauwenberge, Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Γάνδης.