Εργαστήριο Ακτινοδιαγνωστικής

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-87)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας :- ΠΔ 260/2000, ΦΕΚ 215/9-10-2000

Ερευνητικό,εκπαιδευτικό και κλινικό έργο

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ακτινολογίας 2008 - 2009

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ακτινολογίας 2009 - 2010

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ακτινολογίας 2010 - 2011

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ακτινολογίας 2012 - 2013

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ακτινολογίας 2013 - 2014

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ακτινολογίας 2014 - 2015

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ακτινολογίας 2015 - 2016

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δ/ντης Πρασόπουλος Παναγιώτης

Τηλέφωνο: +30 2551076527

Fax: +30 2551030469

email: pprasopo(at)med.duth.gr