Κλινική Παιδιατρική

Δ/ντης Χατζημιχαήλ Αθανάσιος

Τηλέφωνο: +30 25510 30335, 74411

Fax: +30 25510 74435, 74428

Ιδρύθηκε με το Ν. 641/77 (ΦΕΚ 197/27-3-90)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας : - ΠΔ 525 ΦΕΚ 203/24-12-91

- Ειδική Μονάδα: Λοιμωδών νόσων Παίδων

- Ειδική Μονάδα: Παιδοπνευμονολογίας

- Ειδική Μονάδα: Παιδοκαρδιολογίας

- Ειδική Μονάδα: Παιδονεφρολογίας

- Ειδική Μονάδα: Παιδονευρολογίας

- Ειδική Μονάδα: Παιδογαστρεντερολογίας

- Ειδική Μονάδα: Μεταβολισμού και Ενδοκρινολογίας Παίδων

- Ειδική Μονάδα: Αιματολογίας και Ογκολογίας Παίδων