Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 71/99 (ΦΕΚ)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης:

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: Ναι