Κλινική Καρδιοχειρουργικής

Δ/ντης Μπουγιούκας Γεώργιος

E-Mail: gbougiou@med.duth.gr

Τηλέφωνο: +30 25510 74164,30451

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 126/ 1988 (ΦΕΚ 104/15-5-98)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας : - ΦΕΚ 104/15-5-98

Ερευνητικό,εκπαιδευτικό και κλινικό έργο εδώ